Jednostki Samorządu Terytorialnego

Dostępność

Sprawne działanie urzędu i lepsza jakość życia mieszkańców dzięki rozwiązaniom Orange

Teleinformatyka dla urzędu

Teleinformatyka dla urzędu

 • Telefonia

  Telefonia stacjonarna, mobilna i VoIP w urzędzie gminy oraz jednostkach podległych.

 • Internet

  Dostęp do Internetu stacjonarnego i mobilnego w urzędzie gminy oraz jednostkach podległych.

 • Data Center

  Bezpieczne i bezawaryjne przechowywanie danych i utrzymywanie stron internetowych i e‑usług urzędu w nowoczesnym Data Center.

 • Usługi komunikacyjne w chmurze

  Rozwiązania oferowane w chmurze obejmują ujednoliconą komunikację (UCaaS), contact center (CCaaS), backup (BCaaS), digital signage (DSaaS) i Integrated Computing.

 • Centrale telefoniczne PABX/IP PABX

  Sprawna komunikacja telefoniczna w urzędzie i jednostkach podległych dzięki centralom telefonicznym PABX i IP PABX.

 • Wirtualna Centrala Orange

  Efektywne zarządzanie połączeniami głosowymi w urzędzie.

 • Rozwiązania contact center (VCC)

  Zintegrowana platforma obsługi klientów wykorzystujących zróżnicowane kanały komunikacji.

 • Sieci LAN i WAN

  Dostawa, instalacja i monitoring poprawnego działania sieci LAN i WAN.

 • Dostawa sprzętu informatycznego

  Dostarczanie i obsługa administracyjna sprzętu komputerowego, telefonicznego i oprogramowania.

Sprawna komunikacja z mieszkańcami

Sprawna komunikacja z mieszkańcami

 • Jeden Numer

  Kontakt z urzędem przez dedykowany numer, stronę internetową lub aplikację mobilną. Sprawne zgłaszanie awarii i usterek przez mieszkańców oraz udzielanie informacji przez urząd.

 • Digital signage

  System informacji w przestrzeni publicznej. Rozwiązanie dla urzędu i jednostek transportu publicznego.

 • System tablic interaktywnych

  Tablice multimedialne pozwalające na korzystanie i współdzielenie zasobów przez instytucje edukacyjne.

 • Internet publiczny (WIFI)

  Budowa punktów dostępowych do Internetu w przestrzeni publicznej samorządu.

Zarządzanie zasobami samorządu

Zarządzanie zasobami samorządu

 • Orange Smart Water

  Precyzyjny pomiar i zdalny odczyt wskazań wodomierzy dzięki zastosowaniu technologii M2M.

 • Zarządzanie oświetleniem miejskim

  Kontrola pory włączania i wyłączania oświetlenia miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów.

 • Monitoring floty pojazdów

  Monitorowanie położenia i zarządzanie flotą pojazdów w celu ich optymalnego wykorzystania.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Bezpieczna gmina

  Bezpieczny dostęp do internetu i transmisja danych dla urzędu gminy i jednostek podległych.

 • Orange Clean Pipe

  Bezpieczne symetryczne łącze do Internetu o dużej przepustowości dla urzędu gminy.

 • Monitoring miejski

  Monitorowanie przestrzeni publicznej, dróg i stref parkowania w celu poprawy ich bezpieczeństwa i optymalizacji przepływu ruchu w mieście.

 • Video alert

  System monitoringu w środkach transportu połączony z cyfrową kontrolą bezpieczeństwa.

 • Blue alert

  System powiadamiania mieszkańców lub wybranych grup w sytuacjach kryzysowych lub w celach informacyjnych.

E-zdrowie

E-zdrowie

 • Telemedycyna

  Usługi medyczne świadczone na odległość – zdalny pomiar parametrów życiowych w celu zdiagnozowania stanu pacjenta i skierowania do dalszego leczenia.

 • Teleopieka

  Zdalny monitoring aktywności osób niesamodzielnych obejmujący położenie i przemieszczanie się podopiecznego.

 • Systemy przywoławcze

  Szpitalny system komunikacji między pacjentem a personelem medycznym oraz pomiędzy członkami personelu medycznego.

 • Telewizja szpitalna

  System telewizji szpitalnej dostępnej dla pacjentów opartej o sprzęt niezakłócający pracy urządzeń medycznych oraz łatwy do dezynfekcji

 • Elektroniczna archiwizacja dokumentacji medycznej

  Rozwiązanie dla placówek ochrony zdrowia obejmujące przesyłanie i bezpieczną archiwizację obrazów RTG i innych danych medycznych.

Jak zamówić?

Aby zamówić prezentowane rozwiązania skontaktuj się z Opiekunem Orange, wypełnij formularz lub wyślij e‑mail na adres instytucje.publiczne@orange.com

Wypełnij formularz