1. Pomiary polowe torów światłowodowych i ich elementów składowych:

  • pomiary rozkładu naprężeń we włóknie światłowodowym (BOTDR),
  • pomiary dyspersji polaryzacyjnej (PMD),
  • pomiary dyspersji chromatycznej (CD),
  • pomiary reflektometryczne (OTDR) - pełna charakterystyka toru światłowodowego i jego elementów składowych,
  • pomiary tłumienia metodą transmisyjną (OLTS) oraz tłumienności odbiciowej (OCWR),
  • pomiary tłumienia spektralnego (ATT SPEC).

 2. Badania i pomiary laboratoryjne:

  • badania klimatyczne,
  • badania mechaniczne,
  • pomiary parametrów światłowodów jednomodowych,
  • pomiary charakterystyk polaryzacyjnych i spektralnych urządzeń światłowodowych.

3. Badania produktu na zgodność z aktualnie obowiązującymi Normami Zakładowymi Orange Polska S.A.

           

Wszystkie pomiary i badania wykonujemy zgodnie z aktualnymi normami IEC/CENELEC, rekomendacjami ITU oraz zakładowymi normami Orange Polska S.A.

            

kontakt: Z.EP@orange.com