1.  sprzedaż pojedynczych egzemplarzy Norm Zakładowych Orange Polska S.A.

2.  sprzedaż abonamentu Norm Zakładowych Orange Polska S.A.

 

  • Okres abonamentu wynosi jeden rok od daty zawarcia umowy sprzedaży abonamentu.
  • W ramach abonamentu, Klientowi zapewnia się:

 

 

  • jednorazowe przekazanie wszystkich Zakładowych Norm Orange Polska S.A, obowiązujących w dniu nabycia abonamentu,
  • przekazywanie na bieżąco Zakładowych Norm Orange Polska S.A. opublikowanych i znowelizowanych w okresie abonamentu,
  • przekazywanie, na życzenie Klienta, wskazanych, archiwalnych Zakładowych Norm Orange Polska S.A.,
  • upusty na badania zgodności produktu z aktualnie obowiązującymi Zakładowymi Normami Orange Polska S.A. – w zakresie ustalonym odrębną umową,
  • upusty na ekspertyzy, badania i specjalistyczne pomiary elementów światłowodowych – w zakresie ustalonym odrębną umową.

Wykaz obowiązujących Norm Zakładowych Orange Polska S.A.

Regulamin sprzedaży i abonamentu Norm Zakładowych Orange Polska S.A

                

kontakt: normyopl@orange.com