Orange FunBox 2.0 - opis diod modemu

DrukujEXPORTUJ PDF

dioda zasilania

świeci na zielono gdy urządzenie jest włączone

dioda DSL

świeci na zielono, gdy modem jest podłączony do linii telefonicznej i jest zsynchronizowany z linią ADSL/VDSL
miga na zielono, gdy modem próbuje zsynchronizować się z linią ASDL/VDSL
nie świeci, gdy jest podłączony terminal ONT

dioda WAN

świeci na zielono, gdy jest podłączony terminal ONT
nie świeci, gdy modem jest podłączony do linii telefonicznej i jest zsynchronizowany z linią ADSL/VDSL

dioda Internet

świeci na zielono, gdy modem jest połączony na parametrach użytkownika (stan poprawny)
świeci na czerwono, gdy modem jest połączony na parametrach rejestracyjnych (login: rejestracja@neostrada.pl, hasło: rejestracja)
miga na czerwono, gdy modem nie może się połączyć z Internetem na parametrach użytkownika

dioda telefon

świeci na zielono, jeżeli jest aktywna usługa telefoniczna
miga na zielono jeżeli ktoś dzwoni lub w trakcie prowadzenia rozmowy

dioda WPS*

miga na zielono, gdy naciśniemy przycisk WPS (czas migania diody to 2 minuty)

dioda Wi-Fi

świeci na zielono, gdy Wi-Fi w modemie jest włączone

* - WPS służy do łączenia urządzeń przez Wi-Fi bez konieczności wpisywania klucza sieciowego.