Pierwszy etap projektu zakładał wybudowanie na dachu siedziby Orange Labs czterech mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych charakteryzujących się podobną mocą, ale różną technologią produkcji, parametrami i osprzętem. W kolejnym etapie planowana jest instalacja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu.

Dzięki instalacji OZE w jednym miejscu będzie można przeprowadzić szereg testów zasilania urządzeń telekomunikacyjnych oraz odpowiedzieć na pytanie, w jakich warunkach pogodowych stosować określoną technikę OZE. Co więcej, instalacja OZE pozwoli na oszacowanie oszczędności, jakie niesie za sobą wytwarzanie „własnej” zielonej energii.

Zamontowane instalacje będą zasilały urządzenia sieciowe testowane w laboratoriach OLP, a wypracowana wiedza pomoże w przyszłości na zastosowanie OZE w szerszym zakresie