Technologia Small Cells opiera się na dwóch komponentach – mini stacji bazowej ( access point; punkt dostępowy) instalowanej u klienta oraz kontrolera znajdującego się w sieci operatora. Stacje bazowe są połączone z kontrolerem za pomocą stałego łącza internetowego. Stacja bazowa generuje sygnał 3G wewnątrz pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Nie wymaga przy tym zasięgu sieci Orange na zewnątrz budynku. Z sygnału generowanego przez urządzenie mogą korzystać wszyscy użytkownicy sieci Orange posiadający dowolny telefon lub modem obsługujący technologię UMTS/HSDPA. Jedna stacja bazowa może obsłużyć  4 jednoczesne rozmowy głosowe. Właściciel urządzenia może podać listę numerów preferowanych, które mają pierwszeństwo przy korzystaniu z urządzania. Stacja bazowa pozwala na kontynuowanie rozpoczętego połączenia po wyjściu z zasięgu urządzenia, o ile na zewnątrz istnieje zasięg sieci Orange.

Korzystanie z Orange Ekstra Sygnał jest w pełni bezpieczne, ponieważ emitowany sygnał jest słabszy od sygnału emitowanego przez telefon komórkowy. Rozwiązanie pozwala także na zmniejszenie zużycia baterii, gdyż telefon lub modem znajdują się blisko stacji bazowej i mogą nadawać z mocą dużo niższą niż normalnie.

Do uruchomienia usługi potrzebne jest gniazdko elektryczne oraz dostęp do przewodowego Internetu. Minimalna przepustowość łącza to 512 Kb/s zarówno w górę, jak i w dół łącza na jedno urządzenie. W celu zapewnienia najlepszej jakości usługi, Orange sprawdzi warunki techniczne w miejscu instalacji (urządzenie może być instalowane tylko w miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci 3G Orange).

Wdrożenie nowej technologii było możliwe dzięki zaangażowaniu Sieci i Platform Usługowych, Orange Labs i Networks! przy współpracy z firmą Alcatel – Lucent Polska oraz wielu jednostek Orange Polska.