Biznesowy VPN

Umożliwia połączenie
oddziałów Twojej
firmy w bezpieczną
sieć transmisji danych.
Możesz stworzyć
nowoczesną platformę
komunikacyjną.

Co zyskujesz?

Szybki i niezawodny przekaz
informacji między oddziałami
Twojej firmy

Zwiększenie bezpieczeństwa
wykorzystania internetu dzięki
dodatkowym usługom
z obszaru security

Najwyższą jakość transmisji
danych i ciągłość pracy dzięki
szerokiej ofercie rozwiązań
backup

Stałe, przewidywalne koszty
usługi

Informujemy, iż na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 16 września 2015 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni zainteresowani realizacją usługi VPN lub MPLS, mogą nabyć – od jednostki hurtowej Orange Polska SA - usługę regulowaną, obejmującą zgodnie z w/w decyzją odcinek od abonenta do pierwszego węzła w sieci OPL. Usługa ma umożliwić zestawienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kompleksowej usługi MPLS lub VPN. Przedsiębiorców zainteresowanych taką usługą prosimy o kontakt z jednostką hurtową OPL.

Jak to działa?

W ramach usługi Biznesowy VPN
masz do wyboru następujące warianty:

LINK

Polecamy dla firm bez rozbudowanych
potrzeb biznesowych oferując dostęp
asymetryczny transmisji danych.
Opcja ta pozwala na połączenie
wszystkich lokalizacji w jedną wirtualną
prywatną sieć.

LINK PRO

Wariant ten proponujemy do podłączenia
lokalizacji o mniejszym znaczeniu,
z gwarancją pasma i pasmem
asymetrycznym do 100 Mb/s opartym
o technologię światłowodową.

Multiservice

Wariant dla firm wraz z wydzielonymi
tzw. oddziałami regionalnymi, który
pozwala na gwarantowany sposób
przesyłania danych oraz głosu m. in.
na potrzeby usług VoIP w trybie
symetrycznym

Multiservice Fiber

Wariant dla firm, które wymagają dużych
przepustowości łączy transmisji danych,
głosu i video w oparciu o łącza
symetryczne zestawiane w technologii
światłowodowej. Wariant ten jest
polecany dla lokalizacji centralnych
(tzw. Headquater)

Wireless

Polecany jako bezprzewodowy
dostęp dla mniejszych oddziałów,
wykorzystujący sieć mobilną Orange

Wireless Pro

Wariant bezprzewodowy z gwarancją symetrycznego pasma, proponowany do podłączenia mniejszych lokalizacji.

WARIANT

Medium

technologia dostępowa

Pasmo

Gwarancja pasma

Poziom usługi

CPE

Back - up

Opcjonalny
dostęp do internetu

LINK

miedź

ADSL lub
VDSL

asymetryczne
do 40M/10M

standard

Modem
z funkcjonalnością routera

LINK PRO

miedź lub
światłowód

ADSL lub
VDSL

asymetryczne do 100M/10M
symetryczne do 512k

standard, biznes (plus),
multimedia (plus)

Ruter Cisco
lub Huawei

Multiservice

miedź

ME/SHDSL/FR

symetryczne
do 16M

standard, biznes (plus),
multimedia (plus)

Ruter Cisco
lub Huawei

Multiservice Fiber

światłowód

ME/ATM

symetryczne
do 5 Gb

standard, biznes (plus),
multimedia (plus)

Ruter Cisco
lub Huawei

Wireless

bezprzewodowe

2G/3G/LTE

2G/3G/LTE

standard

Ruter Cisco
lub DIGI

Wireless Pro

bezprzewodowe

LTE

symetryczne
2 Mb/s i 4 Mb/s

standard, biznes (plus),multimedia (plus)

Ruter Cisco
lub OneAccess

Usługa powiązana

SLA dla usług transmisji danych

Korzystaj z najwyższej jakości usług transmisji
danych z gwarancją SLA przez cały okres
obowiązywania usługi.

 • Gwarancja wysokiej dostępności usługi i szybki czas
  usunięcia awarii
 • Pewność sprawnego działania sieci i ograniczenie
  przerw w działaniu usługi do minimum
 • Gwarancja rekompensaty finansowej za niedotrzymanie
  uzgodnionych warunków świadczenia usługi

Dedykowany Opiekun Techniczny

Skorzystaj ze wsparcia Dedykowanego Opiekuna
Technicznego, który zadba o najwyższą jakość
i standard usług, z których korzysta Twoja firma.

Co zyskujesz?

 • Jeden punkt kontaktowy do rozwiązywania wszystkich
  problemów związanych z funkcjonowaniem Twojej sieci
 • Profesjonalne wsparcie techniczne – Dedykowany
  Opiekun Techniczny, wszechstronnie przygotowany
  nie tylko w zakresie zarządzania i doradztwa, lecz także
  rozwiązywania problemów związanych z działaniem usług,
  którymi zarządza
 • Miesięczne raporty z działania sieci, awarii w niej
  występujących oraz dotrzymania parametrów SLA
  oraz narzędzie do kontroli pracy sieci online

Jak zamówić?

Aby zamówić usługę Biznesowy
VPN skontaktuj się ze swoim
Opiekunem Orange lub wypełnij
formularz

Sprawdź również

Zdalny dostęp SSL

Bezpieczny dostęp do danych
i aplikacji firmowych przez internet
dla pracowników mobilnych

Sprawdź

UCaaS

Integracja komunikacji głosowej,
wideo oraz transmisji danych
w modelu chmury obliczeniowej

Sprawdź

Orange Network Security

Korzystaj z transmisji danych
z najwyższym poziomem
bezpieczeństwa sieciowego

Sprawdź
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?