Sieci teleinformatyczne

Prywatny
APN Premium

Zyskaj bezpieczny
mobilny dostęp
do danych firmowych
i informacji.

Co zyskujesz?

Dzięki tej usłudze zyskasz:

Szybki i bezpieczny dostęp
do zasobów sieci firmowej
w dowolnej lokalizacji
w Polsce i za granicą

Wygodny i szybki dostęp
do danych firmowych i aplikacji
dla pracowników mobilnych,
w ramach prywatnego APN
w sieci Orange

Możliwość przesyłania do systemu
centralnego odseparowanych
od sieci danych telemetrycznych
kanałem transmisji mobilnej

Jak to działa?

Usługa powiązana

Prywatny APN Standard

Prywatny APN Standard umożliwia skuteczną
komunikację, pomimo dużych odległości, pomiędzy
pracownikami firmy lub też wykorzystywanymi przez firmę
urządzeniami.

Dzięki usłudze zyskujesz:

  • Możliwość przesyłania danych typu punkt-punkt pomiędzy
    terminalami o stałych adresach IP, które połączone są w sieć
  • Dedykowany firmie APN, który jest dostępny w sieci Orange
  • Możliwość korzystania z usługi poprzez urządzenia mobilne

Jak zamówić?

Aby zamówić usługę Prywatny APN Premium skontaktuj się ze swoim opiekunem Orange lub wypełnij formularz

Sprawdź również

Zdalny dostęp SSL

Bezpieczny dostęp
do danych firmowych

Sprawdź

BEW Intranet Opcja APN

Bezpieczny dostęp
do danych firmowych

Sprawdź

Orange VPN

Publiczny adresu IP podczas połączeń
do internetu w sieci 2G/3G/LTE lub CDMA

Sprawdź
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?