Sagemcom Fast 2704 - konfiguracja połączenia z Internetem

DrukujEXPORTUJ PDF

Krok 1

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres 192.168.1.1. Zaloguj się do menu modemu. Domyślne parametry to admin / admin.

Krok 2

Kliknij Połączenie z Internetem. Wpisz swoje parametry do połączenia z Neostradą i kliknij Zastosuj/Zapisz.

Krok 3

W przypadku źle wpisanego loginu lub hasła, w obszarze stanu pojawia się czerwona kontrolka i komunikat Nieprawidłowy login lub hasło.

Krok 4

W obszarze stanu pojawia się komunikat Trwa Łączenie. Jak pojawi się tam stan Połączony, to znaczy że modem połączył się z Internetem.

Krok 5

Na stronie głównej widać adres IP, adresy DNS i inne podstawowe informacje o połączeniu.