Livebox 2.0 - przekierowanie portów

DrukujEXPORTUJ PDF

Przekierowanie portów umożliwia komputerom spoza sieci wewnętrznej (LAN) połączenie z komputerem stojącym za routerem.

Stosowane jest w razie konieczności łączenia się z zewnątrz z komputerami w sieci wewnętrznej np. gdy użytkownik chce stworzyć serwer na swoim komputerze i ma być on widoczny z Internetu.

Krok 1

Zaloguj się do menu modemu - uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres 192.168.1.1 i kliknij w zakładkę Zaawansowane. Pojawi się okno z prośbą o wpisanie nazwy użytkownika i hasła. Domyślna nazwa użytkownika: admin, hasło: admin

Krok 2

W zakładce Zaawansowane kliknij Sieć > NAT/PAT.

Krok 3

 

Pojawi się poniższe okno. Wpisz potrzebne dane i kliknij Dodaj.

 

  1. nazwa serwera - nazwa aplikacji, może być dowolna,
  2. port wewnętrzny - wpisz początek zakresu portów do przekierowania,
  3. port zewnętrzny - wpisz koniec zakresu portów do przekierowania,
  4. protokół - wybierz TCP, UDP lub TCP/UDP,
  5. urządzenie - wybierz urządzenie do którego ma być przypisana reguła*

* - jeżeli nie wiesz jak nazywa się urządzenie do którego chcesz przypisać regułę, wybierz nowe... i wpisz adres IP komputera.