Livebox 2.0 - przywracanie ustawień fabrycznych

DrukujEXPORTUJ PDF

Poniżej przedstawiono dwie metody resetowania modemu Livebox 2.0 do ustawień fabrycznych.

Przywrócenie modemu Livebox 2.0 do ustawień fabrycznych może rozwiązać problemy powstałe w wyniku błędnego skonfigurowania sieci bezprzewodowej, firewall'a, przekierowania portów lub zagubienia hasła dostępu do strony konfiguracyjnej. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, upewnij się, że posiadasz nazwę użytkownika i hasło do połączenia z usługami Neostrada i Neofon - będziesz ich potrzebował do ponownej konfiguracji modemu.

Odszukaj na tylnej ścianie modemu przycisk opisany jako reset. Aby go wcisnąć, będziesz potrzebować cienkiego narzędzia, np długopisu.

Krok 1

Wciśnij przycisk reset i przytrzymaj 5 sekund (nie dłużej).

Krok 2

Co druga dioda modemu mignie 2 razy.

Krok 3

Modem jest przywrócony do ustawień fabrycznych.

Obejrzyj film obrazujący reset Liveboxa 2.0 do ustawień fabrycznych: