Livebox 2.0 - podłączenie drukarki USB

DrukujEXPORTUJ PDF

Modem Livebox 2.0 posiada 2 porty USB. Można je wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy), oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja jak podłączyć i skonfigurować drukarkę, aby była dostępna dla każdego komputera w sieci lokalnej.
W instrukcji opisano konfigurację drukarki HP Deskjet 2050.

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem.

Krok 1

Zainstaluj drukarkę na komputerze. Zrób to zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta drukarki. Po zakończeniu procesu instalacji, odłącz drukarkę od komputera.

Krok 2

Podłącz drukarkę do modemu. Możesz użyć portu USB z lewej strony lub z tyłu modemu.

Krok 3

Kliknij przycisk Start, następnie Drukarki i faksy.

Krok 4

Kliknij Dodaj drukarkę.

Krok 5

Kliknij Dalej.

Krok 6

Wybierz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera. Kliknij Dalej.

Krok 7

Wybierz opcję Podłącz do tej drukarki i wpisz: http://livebox:631 (lub http://192.168.1.1:631). Kliknij Dalej.

Krok 8

Jeżeli kreator nie odszuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 13 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij Z dysku... .

Krok 9

Kliknij Przeglądaj...

Krok 10

Wskaż plik sterownika do zainstalowania (plik *.inf) i kliknij Otwórz. W tym przypadku użyliśmy sterownika znajdującego się na płycie dołączonej do drukarki.

Krok 11

Kliknij OK.

Krok 12

Wybierz sterownik do zainstalowania i kliknij OK.

Krok 13

Poczekaj aż sterowniki się zainstalują. Może to potrwać kilka sekund.

Krok 14

Drukarka została pomyślnie zainstalowana. Wybierz Tak i kliknij Dalej, jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką.

Krok 15

Kliknij Zakończ.

Krok 16

Drukarka jest widoczna w Panelu Sterowania > Drukarki i faksy.