Bezpłatne SMS-y z Wybranymi Numerami

Bezpłatne SMS-y z Wybranymi Numerami - usługa umożliwia wysyłanie nielimitowanej liczby wiadomości tekstowych SMS do nie więcej niż 5 numerów komórkowych Mobilnej Sieci Orange (z wyłączeniem numerów bezpłatnych i specjalnych określonych w obowiązującym Cenniku).

zarzadzanie Usługa możliwe jest poprzez:

  • a) kontakt z Orange Automatycznym Biurem Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem *500

(koszt połączenia zgodnie z obowiązującym Abonenta Cennikiem),

  • kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem *600 (koszt połączenia zgodnie z obowiązującym Abonenta Cennikiem),
  • kontakt z konsultantem w Punkcie Sprzedaży,
  • kontakt z Przedstawicielem Handlowym,
  • wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na stronie www.orange.pl/online,
  • wysłanie wiadomości SMS zgodnie z poniższa tabela:
rodzaj zleceniawzór komendy SMSprzykładnumer SMS
aktywacja numeru w usłudzeAKT[x][spacja][numer telefonu]AKT1 NNNNNNNNN - aktywacja NNNNNNNNN jako pierwszy numer w usłudze235
modyfikacja (zmiana) numeru w usłudzeMOD[x][spacja][numer telefonu]MOD1 NNNNNNNNN - modyfikacja pierwszego numeru w usłudze235
wyłączenie numeru w usłudzeREZ[x][spacja][numer telefonu]REZ1 NNNNNNNNN - wyłączenie pierwszego numeru w usłudze235

 

gdzie[x] oznacza kolejność numeru wybieranego w Usłudze (1,2,3,4 lub 5),

[numer telefonu] oznacza numer komórkowy Mobilnej Sieci Orange wybierany w ramach Usługi (np. 501NNNNNN, gdzie

N to kolejna cyfra numeru telefonu wybranego przez Abonenta w ramach Usługi).

Opłata za wysłanie SMS-a wynosi 0,18 zł (0,22 zł z VAT). Opłata za zdarzenie.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?