Wybierz swoj numer

to innowacyjna usługa umożliwiająca darmowy wybór numeru w ofertach na kartę w trakcie aktywacji startera. Usługa dostępna tylko w Orange.

W trakcie aktywacji startera otrzymasz informacje o proponowanym numerze telefonu oraz planie taryfowym. Będziesz mógł je zatwierdzić te dane lub wybrać inny numer i/lub plan taryfowy.
numer można wybrać na 3 sposoby:
  • losowy wybór numeru
  • wybór numeru z zaproponowanej listy
  • wybór numeru na podstawie wpisanych cyfr (np. daty urodzin)
Masz do wyboru tysiące numerów, z których możesz wybrać swój w ciągu 2 godzin
od uruchomienia telefonu z kartą SIM (Standardowa karta SIM z możliwością
wyłamania karty mikro SIM). W tym czasie wszystkie obejrzane numery są dla Ciebie
zarezerwowane i możesz w każdym momencie do nich wrócić.

Startery z funkcjonalnością Wybierz swój numer będą dostępne w salonach Orange oraz wybranych
sieciach handlowych: Ruchu, Relay, InMedio oraz Statoil oraz najlepszych kioskach i sklepach.
Jak działa usługa:
Po włożeniu karty SIM i włączeniu telefonu uruchomi się automatycznie aplikacja STK Wybierz swój numer.
Aplikacja zaproponuje wybrany numer oraz aktualną taryfę. (W przypadku telefonów nieobsługujących standardu STK po kilku minutach od włożenia karty do telefonu uruchomi się serwis USSD z analogiczną funkcjonalnością).
Zmiana numeru
Opcja Zmień numer oferuje 3 sposoby wyboru numeru:
1
Sposób losowy losuje na chybił trafił numer. Możesz zaakceptować propozycję lub losować dalej.
2
Sposób z listy prezentuje 5 wybranych przez system numerów z możliwością wyboru jednego z nich lub zamówienia kolejnych 5 numerów itd.
3
Sposób wyszukaj po cyfrach umożliwia wpisanie preferowanych numerów. Po zatwierdzeniu system wskazuje dostępne numery z wybranymi cyframi (liczy się kolejność cyfr). W przypadku braku numerów zawierających podane cyfry należy podać inne lub zmniejszyć liczbę wpisanych cyfr.
W trakcie aktywacji startera możesz przejrzeć do 200 różnych numerów MSISDN. Po osiągnięciu limitu można pojawi się odpowiednia informacja. Wszystkie obejrzane numery są widoczne i dostępne w trakcie aktywacji startera po wybraniu opcji Historia. Na wybór numeru i taryfy masz 2 godzin od uruchomienia telefonu. Po tym czasie zostaną przydzielony aktualny wybrany numer i taryfa.
Zmiana taryfy
Po wybraniu opcji Zmień taryfę pokazuje się lista wszystkich aktualne taryf do wyboru. Po wybraniu każdej z nich pojawia się jej krótki opis, które umożliwia optymalny wybór taryfy.
Status
Pokazuje aktualnie wybrany numer i taryfę.
Akceptuj
Wybranie tej funkcji powoduje zatwierdzenie aktualnego numeru i taryfy oraz wyjście z aplikacji.

Wybrany numer oraz taryfa zostanie potwierdzona poprzez SMS.
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?