Numery alarmowe

112 - numer alarmowy dla sieci stacjonarnych i ruchomych (GSM)
999 - pogotowie ratunkowe
997 - Policja
998 - Państwowa Straż Pożarna
995 - Child Alert, numer alarmowy w przypadku zaginięcia dziecka
994 - pogotowie wodociągów
993 - pogotowie ciepłowni
992 - pogotowie gazowni
991 - pogotowie elektrowni
984 - pogotowie rzeczne
985 - ratownictwo morskie i górskie
986 - Straż Miejska
987 - numer informacyjno-kordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego