W Orange Polska dostarczamy naszym klientom proste i rzetelne narzędzie do zgłaszania treści i kontaktów, które mogą być szkodliwe dla dzieci i młodzieży.

dyzurynet.pl

Zgłoś nielegalne treści

strona dyzurynet.pl umożliwia anonimowe zgłaszanie stron

Po jego przesłaniu, sprawą zajmuje się zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Analizują oni treści wskazane przez użytkowników, wykonują dokumentację techniczną, przesyłają informacje do policji, prokuratury, administratorów serwisów internetowych czy też zagranicznych punktów kontaktowych.

Orange Polska pomaga reagować na nielegalne i szkodliwe treści internetowe, skierowane przeciwko bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Oferujemy możliwość bezpośredniego informowania o stronach, forach, czatach i innych przestrzeniach w Internecie, które zawierają zdjęcia, filmy lub komentarze z jawną dzięcięcą cyberprzemocą, wykorzystywaniem seksualnym dzieci lub inne treści związane z dziecięcą pornografią.

Jako firma, która świadczy usługi telekomunikacyjne, nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie tego problemu. Edukacja klientów, zapewnienie im bezpieczeństwa w korzystaniu z naszych usług, dostarczenie odpowiednich narzędzi do radzenia sobie z problemami jest dla nas naturalną konsekwencją rozwoju naszych usług. Ważne dla nas jest nie tylko pokazanie zagrożeń związanych z nowymi mediami, ale przede wszystkim wskazanie, w jaki sposób można ich uniknąć.

wirtualny doradcazdalny dostęp