Bruno Duthoit

Prezes Zarządu Orange Polska S.A.

Pan Bruno Duthoit (ur. 1953) jest absolwentem Politechniki Paryskiej oraz francuskiej Krajowej Wyższej Szkoły Telekomunikacji (École Nationale Supérieure des Télécommunications). Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier w spółce France Télécom S.A. (obecnie Orange S.A.). Wkrótce awansował na stanowisko zastępcy dyrektora regionalnego ds. inwestycji sieciowych w Regionie Dolnej Normandii, które zajmował do 1983 roku. Przez następne sześć lat piastował kierownicze stanowiska w administracji publicznej, w Międzyresortowej Delegaturze ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego (DATAR), na szczeblu regionalnym i krajowym. W 1991 roku powrócił do Orange S.A., stając na czele przedstawicielstwa Grupy w Czechach i Słowacji. W latach 1996-2013, był prezesem lub członkiem zarządu szeregu zagranicznych spółek zależnych Grupy, w tym między innymi prezesem Orange Slovensko (1996-1999), Orange Moldova (2006-2008), Orange Armenia (2008-2012) oraz Ethiotelecom w Etiopii (2012-2013). Od 2001 do 2006 roku był Członkiem Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. (obecnie Orange Polska S.A.), odpowiadając za szeroki wachlarz zagadnień: od transformacji poprzez sprzedaż, marketing i obsługę klientów po strategię i inwestycje.

Działalność Pana Bruno Duthoit wykonywana poza przedsiębiorstwem Orange Polska S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Orange Polska S.A.

english version

President of the Management Board

Mr. Bruno Duthoit, (born in 1953), is a graduate of the French École Polytechnique and École Nationale Supérieure des Télécommunications. He started his professional career as an engineer working for France Télécom S.A. (today Orange S.A.) and he soon progressed to become deputy regional director for network development investment in the Region of Basse Normandie (until 1983). After six years of work in senior positions in public administration (at DATAR - Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale), first at regional and then national level, he returned to Orange S.A. in 1991 to head the Group’s office for Czech Republic and Slovakia. From 1996 to 2013 he held positions of chief executive officer or management board member in several international subsidiaries of the Group. Notably, he was the CEO of Orange Slovensko in Slovakia (1996-1999), Orange Moldova (2006-2008), Orange Armenia (2008-2012), and Ethiopia’s ethiotelecom (2012-2013). He was a management board member of Telekomunikacja Polska S.A.(today Orange Polska S.A.) between 2001 and 2006 with a vast scope of responsibilities, ranging from transformation to sales, marketing and customer care to investments and strategy.

The activities of Mr. Bruno Duthoit outside of Orange Polska S.A. do not conflict with his function at Orange Polska S.A.

 

Mariusz Gaca

Członek Zarządu ds. Rynku Biznesowego

Pan Mariusz Gaca(ur. 1973). Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego, posiada również dyplomy MBA University of Illinois at Urbana Champaign oraz AMP z INSEAD. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie Elektrim S.A., gdzie w latach 1995-2000 współtworzył biznes plany lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Od 2001 roku w Grupie TP jako Dyrektor Pionu Multimediów, odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych. W latach 2005 -2009 odpowiedzialny za rynek biznesowy Grupy TP. Od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Grupy TP odpowiedzialnego za sprzedaż i obsługę klienta oraz Prezesa Zarządu PTK Centertel (operatora telefonii komórkowej Grupy TP), którą pełnił do niedawnego połączenia PTK Centertel z TP S.A. Od listopada 2013 roku jest odpowiedzialny za Rynek Biznesowy Orange Polska. Od 2011 r. Vice Prezydent Pracodawców RP oraz Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC przy OECD.

Działalność Pana Mariusza Gaca wykonywana poza przedsiębiorstwem Orange Polska S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Orange Polska S.A.

english version

Management Board Member in charge of Business Market

Mr. Mariusz Gaca, (born in 1973), is a graduate of Academy of Agriculture and Technology in Bydgoszcz and Warsaw University. He has also earned an MBA degree at the University of Illinois in Urbana Champaign and AMP at INSEAD. He began his professional career in the Elektrim Group (1995-2000), where he was involved in the development of business plans for local telecommunication operators. In 2001, he joined TP Group as the Director of Multimedia Branch, responsible for the development of the internet access portfolio for the mass market. Since 2005, he has been responsible for TP Group’s business market,. Since 2009, he was the TP Group Executive Director in charge of Sales and Customer Care and CEO of TP Group’s mobile arm - PTK Centertel – a position which he held until the recent merger of PTK Centertel with TP S.A. Since November 2013 he is responsible for the Business Market of Orange Polska. Since 2011 he has served as Vice-President of Employers of Poland and was appointed as a Chairman of the Polish Section of Business Industry Advisory Committee to the OECD.

The activities of Mr. Mariusz Gaca outside of Orange Polska S.A. do not conflict with his function at Orange Polska S.A.

 
 
Jacek Kowalski

Członek Zarządu Orange Polska S.A.