Rozwiazania zintegrowane

ujednolicona
komunikacja
zbuduj z Orange
komunikację
w swojej firmie
komunikacja
z chmury
Unified
Communications
as a Service
infrastruktura
IT z chmury
usługa
Infrastructure
as a Service
zarządzanie
flotą mobilną
usługa
Mobile Device
Management
dane
w chmurze
przechowywanie
i ochrona
danych
ochrona
zdrowia
Bezprzewodowy
System
Przywoławczy

narzędzia umożliwiające komunikację

biznesowy VPN

 • to zarządzana przez Orange
  bezpieczna sieć firmowa,łącząca
  wszystkie lokalizacje firmy
 • daje możliwość wdrożenia wielu usług
  zarządzanych, narzędzi ujednoliconej
  komunikacji i dedykowanych aplikacji biznesowych
 • zapewnia dostęp do sieci i aplikacji
  biznesowych z każdego miejsca:
  w pracy, w domu, w podróży.

zarządzany VPN

 • to zarządzana przez Orange sieć firmy
  w jednej lub wielu lokalizacjach
 • umożliwia zdalne monitorowanie urządzeń (komputery, drukarki, skanery, serwery)
  w sieci lokalnej, konfigurowanie
  i przełączanie urządzeń, zmianę
  priorytetów ruchu (głos, dane, wideo itp)
 • rozwiązanie jest w pełni skalowalne.

IP PABX

 • pozwala zarządzać głosem w ramach sieci LAN i WAN
 • zapewnia dostęp do synchronizacji
  komunikacji pomiędzy urządzeniami
  firmowymi - komputerem, smartfonem,
  aparatem IP
 • zapewnia integrację aplikacji służących
  do komunikacji i współpracy w firmie oraz
  różnych aplikacji do zarządzania firmą:

możliwości ujednoliconej komunikacji

wirtualna obecność pracownika
integracja różnych technik komunikacji głosowej
wideokonferencje
współpraca zawodowa
przesyłanie danych

przykładowe zastosowania ujednoliconej komunikacji

wszyscy pracują na jednum dokumencie
pracownik sprawnej zrealizuje zlecenie
szef wie o dyzpozycyjności pracownika
pracownik ma zdalny dostęp do danych firmowych
łatwo zebrać pracowników na spotkanie
pracownik nie zapomni o kliencie
klient zawsze się dodzwoni
szybszy kontakt z klientem

interesuje Cię nasza oferta?