Pracownicze Towarzystwo Emerytalne

 

Informujemy że, weszły w życie znowelizowane dokumenty regulujące funkcjonowanie naszego Programu. Zmianie uległ statut Funduszu i statut Towarzystwa w zakresie nazwy Funduszu i nazwy Towarzystwa.

Podstawową misją PTE Orange Polska S.A. jest zarządzanie oszczędnościami pracowników na cele emerytalne w ramach III filara ubezpieczeń. Pracowniczy Program Emerytalny prowarzony jest przez  Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska) z myślą o potrzebach swoich pracowników, aby stworzyć im godne warunki życiowe po zakończeniu aktywności zawodowej.
Uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym umożliwia Pracownikowi przyszłe zwiększenie dochodów z tytułu świadczeń emerytalnych.