Pracownicze Towarzystwo Emerytalne

 

Informujemy że, weszły w życie znowelizowane dokumenty regulujące funkcjonowanie naszego Programu. Zmianie uległ statut Funduszu i Umowa Zakładowa. Najważniejsza zmiana to wprowadzenie trzeciego dnia wyceny a tym samym trzeciego dnia w którym realizowane są wypłaty.

Podstawową misją PTE TP S.A. jest zarządzanie oszczędnościami pracowników na cele emerytalne w ramach III filara ubezpieczeń. Pracowniczy Program Emerytalny został stworzony przez Telekomunikację Polską (obecnie Orange Polska S.A.) z myślą o potrzebach swoich pracowników, aby stworzyć im godne warunki życiowe po zakończeniu aktywności zawodowej.
Uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym umożliwia Pracownikowi przyszłe zwiększenie dochodów z tytułu świadczeń emerytalnych.