biura numerów

Informacje o numerach telefonów Orange możesz uzyskać korzystając z następujących usług:  

  • Ogólnokrajowe Biuro Numerów (OBN) dostępne pod numerem 118 913
    OBN to głosowa, ogólnokrajowa informacja o numerach telefonicznych firm i osób prywatnych, Abonentów Telekomunikacji Polskiej i innych operatorów telekomunikacyjnych (zarówno stacjonarnych jak i komórkowych).
  • Orange Biuro Numerów dostępne pod numerami *123 oraz 501200123 Orange Biuro Numerów, to informacje o numerach telefonów Klientów Telekomunikacji Polskiej oraz Orange (numery *123 i 501200123 dostępne wyłącznie dla abonentów Orange).
  • Ogólnokrajowy Spis Abonentów (OSA), to wydawany przez Telekomunikację Polską S.A., w formie papierowej i elektronicznej, spis Abonentów indywidualnych oraz  biznesowych, wszystkich operatorów telekomunikacyjnych (zarówno stacjonarnych jak i komórkowych).

 

Szczegóły dotyczące harmonogramu wydawania spisu abonentów znajdziesz na stronie www.tp.pl/osa.

Przekazywanie danych Klientów (imię i nazwisko, adres zameldowania/siedziby firmy, numer telefonu) i realizacja Ogólnokrajowego Spisu Abonentów oraz Ogólnokrajowego Biura Numerów, do którego wyznaczona została Telekomunikacja Polska S.A. są zgodne z wymaganiami prawnymi art. 67 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800).

 

Klienci indywidualni  

  • Do realizacji usług OSA i OBN przekazywane są wyłącznie informacje o tych abonentach, będących osobami fizycznymi, którzy wyrazili na to zgodę w momencie zawierania lub realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  • Rejestracja zgody na umieszczenie danych w spisie odbywa się tylko na podstawie zlecenia pisemnego. Wypełniony i podpisany dokument można przesłać pocztą lub pozostawić w salonie sprzedaży.
  • Klient będący osobą fizyczną, może w każdej chwili wycofać zgodę na prezentację danych w OSA i OBN. W tym celu należy skontaktować się z Orange Biurem Obsługi Klienta, dzwoniąc pod numer *100 (koszt połączenia zgodny z planem taryfowym).

Klienci biznesowi

Informacje o Klientach biznesowych są przekazywane na potrzeby realizacji OSA i OBN automatycznie, w momencie podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

 

formularz zgody

Zgoda na umieszczenie danych w spisach abonentów i biurach numerów PDF
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?