Jak sprawdzić rodzaj karty Wi-Fi?

DrukujEXPORTUJ PDF

Rodzaj karty Wi-Fi możemy sprawdzić na dwa sposoby.

Sposób 1

Wskaż myszką na ikonę połączenia w prawym dolnym rogu ekranu, kliknij na aktywne połączenie i wybierz Właściwości.

Zobaczysz właściwości oraz standard połączenia. Poniżej dwa przykłady w zależności od ustawień routera i własciwości karty sieciowej komputera.

Sposób 2

Kliknij START, następnie Wszystkie aplikacje > System > Wiersz polecenia.

Aby wyświetlić dostępne/obsługiwane standardy karty sieciowej wpisz komendę: netsh wlan show drivers

Aby sprawdzić aktualnie uruchomiony standard połączenia (np.: wlan0 IEEE 802.11n) oraz maksymalną aktualnie dostępną prędkość przez łącze Wi-Fi wpisz komendę: netsh wlan show interfaces