Co potrzebuję, by podpisać umowę?

Przejdź do informacji dla firm

Przy zawieraniu umowy najważniejszym dokumentem, który powinieneś przedstawić, aby podpisać umowę z Orange jest dowód osobisty.

Jeśli jesteś nowym klientem dodatkowo przygotuj jeden z dokumentów:

  • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
  • ostatnia zapłacona faktura (np. za telefon, energię, gaz, telewizję lub internet)
  • legitymacja studencka wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o pobieraniu nauki
  • legitymacja emeryta lub rencisty wraz z decyzją o przyznaniu prawa do emerytury lub renty
  • decyzja o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego/urlopu górniczego
  • legitymacja służbowa
  • kontrakt menedźerski/lekarski/pielęgniarski
  • książeczka żeglarska wraz z ostatnim kontraktem marynarskim
  • potwierdzenie wpłaty KRUS (nie starsze niż 4 miesiące) lub potwierdzenie z KRS o braku zaległości w płatnościach
  • wyciąg z konta bankowego z pieczęcią banku

W przypadku, gdy chcesz podpisać umowę przez pełnomocnika, potrzebne będzie poświadczone notarialnie pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?