Jak rozwiązać umowę?

Przejdź do informacji dla firm

Wybierz usługi, z których korzystasz.

Jeśli chcesz złożyć rezygnację, odwiedź najbliższy salon Orange.

Znajdź salon

Weź ze sobą dokument potwierdzający Twoją tożsamość.

Pamiętaj, że rezygnację z usług może złożyć tylko właściciel lub osoba pisemnie upoważniona.

Rozwiązanie umowy nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia, który trwa jeden pełny okres rozliczeniowy, liczony od daty wpłynięcia rezygnacji.

Jak wycofać rezygnację z umowy?

Jeśli chcesz wycofać złożoną rezygnację, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem *100 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?