Menu główne

Jak zrobić cesję?
Czyli jak przenieść usługę na kogoś innego?

Przejdź do informacji dla firm
krok 1
Spotkaj się z osobą przejmującą usługę.
krok 2
Skompletujcie wymagane
dokumenty.
krok 3
Pobierz i uzupełnij
formularz porozumienia.
Pobierz

Pobierz wniosek
(w przypadku śmierci abonenta)

i prześlij dokumenty na adres:
Orange Polska S.A
ul.Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
Lub udajcie się do salonu Orange aby wypełnić formularz
krok 4
Teraz masz szansę
na dodatkową zniżkę
Orange Open.
krok 1
Pobierz i uzupełnij
formularz porozumienia.
Pobierz

Pobierz wniosek
(w przypadku śmierci abonenta)
krok 2
Wydrukuj i podpisz
uzupełniony formularz
(zarówno osoba przekazująca,
jak i przejmująca)
krok 3
Załącz wymagane
dokumenty
(zarówno osoba przekazująca,
jak i przejmująca)
krok 4
Idź do salonu Orange
Lub prześlij dokumenty
na adres:
Orange Polska S.A.
ul.Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
krok 5
Teraz masz szansę
na dodatkową zniżkę
Orange Open.
czas
Czas
Do 7 dni
koszt
Koszt
20 zł
opłatę ponosi nowy klient
czas
Czas
Od następnego
okresu rozliczeniowego

(pod warunkiem, że wymagane dokumenty zostaną dostarczone
przynajmniej 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem)
koszt
Koszt
Bezpłatnie
(wyjątek - ISDN)

Dotychczasowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli związanych z cesją
 • Dokument tożsamości
  (w przypadku wizyty w salonie)

Nowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Drugi dokument np. zaświadczenie o zatrudnieniu,
  rachunek za prąd itp.
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli związanych z cesją
 • Dokument tożsamości
  (w przypadku wizyty w salonie)

Dotychczasowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli związanych z cesją
 • Dokument tożsamości
  (w przypadku wizyty w salonie)

Nowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli związanych z cesją
 • Wniosek o przejęcie usług i akt zgonu – w przypadku przejęcia usług po śmierci abonenta
 • Dokument tożsamości
  (w przypadku wizyty w salonie)

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?