Jak zmienić swoje dane osobowe?

Przejdź do informacji dla firm

Przygotuj pismo, w którym powinny się znaleźć następujące informacje:

  • Twój numer telefonu lub numer konta abonenckiego
  • dane, które chcesz zmienić (nazwisko, numer dowodu osobistego, adres zameldowania)
  • kopia dokumentu, który potwierdza zmianę (np. dowodu osobistego czy aktu małżeństwa)
  • Twój podpis

Pismo zostaw w najbliższym salonie Orange lub wyślij faksem pod numer 22 58878 83.