jak korzystać z Polecenia Zapłaty?

jak korzystać z Polecenia Zapłaty?

DrukujEXPORTUJ PDF

rachunek zawsze opłacony w terminie

Włącz Polecenie Zapłaty, a Twoje faktury zawsze będą opłacone na czas.

Po aktywacji usługi, Orange będzie informować wskazany przez Ciebie bank o wysokościach kolejnych faktur, a Twój bank będzie
je opłacał w terminie płatności wskazanym na fakturze.

jak uruchomić Polecenie Zapłaty?

Aby uruchomić Polecenie Zapłaty samodzielnie przez Mój Orange:
1
zaloguj się do portalu Orange i pobierz formularz
2
wydrukuj wypełniony formularz
podpisz obydwie części wypełnionego i wydrukowanego formularza,
podpis na druku musi być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym w banku
3
wyślij podpisany formularz
wypełniony i podpisany formularz (tylko oryginał; skany i kopie formularza nie będą brane pod uwagę)
możesz zostawić w Salonie Orange lub wysłać na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
4
czekaj na potwierdzenie
po otrzymaniu oryginałów dokumentów jeden egzemplarz zostanie
przesłany do banku, drugi pozostanie w Orange

poinformujemy Cię o włączeniu Polecenia Zapłaty

  • jeśli korzystasz z usług stacjonarnych informację o tym, że
    korzystasz z Polecenia Zapłaty znajdziesz w swojej fakturze
  • jeśli korzystasz z usług mobilnych, otrzymasz wiadomość SMS
    z informacją o uruchomieniu Polecenia Zapłaty

FAQ

Jeśli masz dodatkowe pytania to odpowiedzi na nie znajdziesz poniżej:

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp