Jak czytać fakturę za Orange Energię?

Twoje faktury w Orange Energia

Od Orange Energia otrzymywać będziesz 2 rodzaje faktur
za prąd. Najpierw, na początku okresu rozliczeniowego – Fakturę Kompleksową Prognozowaną, z prognozą zużycia energii wyliczoną na podstawie dotychczasowego zużycia, a na koniec okresu rozliczeniowego – Fakturę Kompleksową Rozliczeniową – uwzględniającą rzeczywiste zużycie prądu.

Faktura Kompleksowa Prognozowana

Faktura Kompleksowa Prognozowana
Numer Faktury Vat.
Data wystawienia faktury.
Informacja o okresie
prognozowanego zużycia.
Dane sprzedawcy.
Twój numer Klienta
do kontaktu z Orange.
Numer punktu poboru
energii czynnej (PPE).
Adres poboru energii.
Obowiązkowa pozycja
na fakturze informująca o
szacunkowej ilości zużytej
energii elektrycznej.
Informacja o kwocie
do zapłaty za szacunkowo
zużytą energię elektryczną
w prognozowanym okresie.
W tej sekcji prezentowane
są opłaty za sprzedaż
zużytej energii, koszty
jej dystrybucji oraz
dodatkowe rozliczenia.
Termin płatności faktury
– data do której płatność
powinna wpłynąć
na konto Orange.
Twój indywidualny
numer rachunku, na który
należy dokonywać wpłat.
Faktura Kompleksowa Prognozowana - strona 2
Informacja
o Twojej taryfie.
Szczegółowy wykaz
opłat wchodzących
w skład opłaty za
sprzedaż energii czynnej.
Informacja o Twoim
saldzie, dokonanych
wpłatach, notach oraz
szczegółowe rozliczenie.
Za pomocą tego
blankietu dokonasz
płatności w banku,
na poczcie lub
w kasach
obsługiwanych przez
sieci: VIA Moje
Rachunki i Paytel.
Znajdziesz tu również
niezbędne dane do
przelewu internetowego.
Szczegółowy wykaz
opłat wchodzących
w skład opłaty za
dystrybucję energii wg.
taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).

Faktura Kompleksowa Rozliczeniowa

Faktura Kompleksowa Rozliczeniowa
Numer Faktury Vat.
Data wystawienia faktury.
Informacja o okresie
rozliczeniowym.
Dane sprzedawcy.
Twój numer Klienta
do kontaktu z Orange.
Numer punktu
poboru energii czynnej (PPE).
Adres poboru energii.
Informacja o kwocie
nadpłaty lub do zapłaty
za rzeczywiste zużycie
energii elektrycznej.
Termin płatności faktury
– data do której płatność
powinna wpłynąć
na konto Orange.
Dla umów
kompleksowych
prezentowane są tu
opłaty za sprzedaż
energii, za jej dystrybucję.
oraz odliczane są faktury
prognozowe.
Twój indywidualny
numer rachunku, na który
należy dokonywać wpłat.
Obowiązkowa pozycja
na fakturze informująca o
rzeczywistej ilości zużytej
energii elektrycznej.
Nieobowiązkowa pozycja
na fakturze - informująca o
rzeczywistym stanie
początkowym i końcowym
licznika. Pozycja nie pojawi
się jeżeli nie mamy
wystarczających danych.
Faktura Kompleksowa Rozliczeniowa - strona 2
Informacja
o Twojej taryfie.
Szczegółowy wykaz
opłat wchodzących
w skład opłaty za
sprzedaż energii czynnej.
Informacja o Twoim
saldzie, dokonanych
wpłatach, notach oraz
szczegółowe rozliczenie.
Za pomocą tego
blankietu dokonasz
płatności w banku,
na poczcie lub
w kasach
obsługiwanych przez
sieci: VIA Moje
Rachunki i Paytel.
Znajdziesz tu również
niezbędne dane do
przelewu internetowego.
Szczegółowy wykaz
opłat wchodzących
w skład opłaty za
dystrybucję energii wg.
taryfy Operatora
Systemu
Dystrybucyjnego (OSD).
Tu znajdziesz wszystkie
wcześniej wystawione
faktury prognozowe,
zsumowane i zestawione
z fakturą rzeczywistą.
Wynikiem tego
zestawienia może być
niedopłata lub nadpłata
uzależniona od
rzeczywistego zużycia.
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?