Jak czytać fakturę za usługi Orange?

Faktura za
usługi Orange

  • Usługi mobilne
  • Usługi stacjonarne

Zobacz, jak czytać fakturę dla klienta indywidualnego

Jeśli jesteś nowym klientem i spodziewasz się pierwszej faktury przejdź na stronę

Startuj z Orange

Swoją bieżącą fakturę pobierzesz po zalogowaniu do Mój Orange, nie pamiętasz hasła skorzystaj z opcji przypomnienia, nie masz konta zarejestruj się

Zaloguj się i pobierz swoją fakturę

Za jaki okres została wystawiona moja faktura?
Faktury są wystawiane w stałych miesięcznych cyklach, co oznacza, że wystawiamy je tego samego dnia każdego miesiąca.
Okres za jaki została wystawiona faktura znajdziesz na pierwszej stronie, tak jak zaznaczyliśmy na poniższym fragmencie.
Pamiętaj, że abonament w fakturze naliczany jest zawsze za kolejny okres rozliczeniowy.
Jakie opłaty zostały naliczone w danym okresie rozliczeniowym?
Na pierwszej stronie znajdziesz podsumowanie wszystkich opłat naliczonych w rachunku i ogólną kwotę do zapłaty. Dokładne informacje, z czego wynika ta kwota znajdują się natomiast w dalszej części faktury, czyli w załącznikach.
Co oznacza pozycja "rozliczenie dodatkowe"?
Ta pozycja pojawi się na rachunku, jeśli opłacasz raty za sprzęt, masz naliczone odsetki albo kupiłeś usługi elektroniczne.
Jakie informacje zawiera druk przelewu?
Na dole pierwszej strony faktury znajdziesz zawsze wypełniony druk przelewu.

Znajduje się tu numer konta, kwota do zapłaty i numer faktury, którą opłacasz.
Jaki jest termin płatności?
Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Informację, do kiedy trzeba zapłacić rachunek znajdziesz zawsze na pierwszej stronie faktury, w miejscu zaznaczonym na poniższej grafice.

Pamiętaj, że dzień dokonania wpłaty to dzień wpływu należności na rachunek Orange.
Jaka jest kwota do zapłaty i z czego ona wnika?
Na pierwszej stronie faktury znajdziesz dwie kwoty do zapłaty. Jedną za bieżący okres i drugą łączną, która uwzględnia cały stan Twojego konta, w tym także ewentualne zaległości.

Jeśli korzystasz z e-faktury, pod kwotą do zapłaty znajdziesz link do Płatności Elektronicznej. Więcej o tej metodzie płatności dowiesz się tutaj.
Gdzie znajdę na fakturze dane do kontaktu z Orange?
Dane kontaktowe Orange znajdziesz zawsze na pierwszej stronie faktury. Podajemy tu adres strony internetowej, na której jest wiele przydatnych informacji, m.in. jak skontaktować się z Orange, w zależności od sprawy, jaką chcesz zgłosić. Ponadto znajdziesz tu tradycyjny adres do korespondencji listownej.

Ponadto znajdziesz tu tradycyjny adres do korespondencji listownej
Na jaki numer rachunku bankowego mam dokonać wpłaty?
Numer rachunku bankowego jest ustalany indywidulanie dla każdego Klienta. Swój numer znajdziesz na druku przelewu dołączonym do każdej faktury oraz obok kwoty do zapłaty za bieżący okres.
Jaki jest mój numer Klienta w Orange i gdzie go znajdę?
Swój numer Klienta znajdziesz na fakturze, lub na koncie w aplikacji Mój Orange.
Numer przyda Ci się podczas kontaktu z Orange.
Dlaczego otrzymałem fakturę na kwotę wyższą niż kwota abonamentu?
Pakiety w abonamencie czy usługi gwarantujące nielimitowane połączenia obejmują krajowe połączenia na numery komórkowe i stacjonarne, ale z pewnymi wyjątkami, które są zawsze wymienione w cenniku oferty, z której korzystasz.

W większości ofert, zdarzeniami, które nie są objęte żadnymi pakietami czy usługami, wobec czego zazwyczaj naliczamy za nie opłaty, są:

- połączenia specjalne oraz SMS-y i MMS-y wysyłane pod numery specjalne
(tzw. skrócone), wykorzystywane w różnego rodzaju serwisach czy konkursach,
- połączenia, SMS-y i MMS-y międzynarodowe, czyli takie które zostały wykonane z Polski na numer zagraniczny poprzedzony prefiksem innego kraju
(wyjątkiem mogą być połączenia do Krajów Unii Europejskiej),
- połączenia na numery infolinii w tym połączenia z naszymi Biurami Obsługi Klienta,
np. 510 100 100, *100 lub *500,
- połączenia, SMS-y i MMS-y roamingowych, czyli wykonanych podczas pobytu
za granicą (wyjątkiem mogą być połączenia do Krajów Unii Europejskiej),
- SMS-y i MMS-y Marketingowe przychodzących, czyli takich które zamawiasz
i otrzymujesz cyklicznie w ramach różnych serwisów informacyjnych lub
rozrywkowych (np. codzienny SMS z kursami walut, cotygodniowy SMS
z horoskopem itp.),
- połączenia odebrane na koszt odbiorcy,
- wideo rozmowy,
- połączenia konferencyjne oraz przekierowane.

Na wysokość rachunku mogą wpływać także inne opłaty doliczone do faktury takie jak:

- rata za zakupiony sprzęt,
- odsetki za nieterminową płatność poprzednich zobowiązań,
- opłaty za zakup usług elektronicznych np. za gry czy aplikacje kupione w sklepie
internetowym Google Play, jeżeli podczas zakupów wybierzesz sposób płatności
„Dolicz do rachunku Orange”.

Aby zweryfikować co wpłynęło na wysokość Twojej faktury zachęcamy do jej pobrania w Mój Orange. W załączniku do faktury znajdziesz szczegółowe informacje o tym jakie opłaty zostały naliczone na tej fakturze lub doliczone do faktury oraz jakie wykonałeś połączenia.
Gdzie znajdę numer faktury i datę wystawienia?
Numer faktury i datę jej wystawienia znajdziesz zawsze na pierwszej stronie faktury, w lewym górnym rogu.

W załączniku dla konta znajdziesz informacje o opłatach dotyczących całego Twojego konta abonenckiego, czyli za wszystkie usługi łącznie.

Jakie informacje znajdę w części obroty brutto dla mojego konta?
W tym miejscu znajdziesz informacje o Twoim poprzednim stanie konta oraz o wszystkich operacjach finansowych, jakie miały miejsce w podanym okresie rozliczeniowym, takich jak: dokonane wpłaty, wystawione faktury, doliczone opłaty dodatkowe itp. Wszystkie te operacje mają wpływ na Twój bieżący stan konta, aktualny na dzień wystawienia danej faktury.
Co może zawierać część "Rozliczenie dodatkowe - szczegóły"?
Znajdziesz tu konkretne opłaty dodatkowe, które zostały doliczone do faktury i wpływają na ogólną kwotę do zapłaty w danym miesiącu. Takimi doliczonymi opłatami mogą być: raty za sprzęt, odsetki za nieterminową płatność poprzednich zobowiązań lub opłaty za zakupy usług elektronicznych (np. opłata za zakup gry czy aplikacji w sklepie internetowym Google Play, jeżeli wybrałeś metodę płatności „Dolicz do rachunku Orange”).
Gdzie na fakturze znajdę informacje o ratach za telefon?
Informacje o ratach za telefon znajdziesz w części "Rozliczenie dodatkowe – szczegóły"
Ile wynoszą opłaty bieżące za moje telefony?
Opłaty bieżące za swoje poszczególne numery znajdziesz na załączniku, są tu wyszczególnione numery, które masz włączone na swoim koncie oraz opłaty za te numery
Co znajdę w części opłaty naliczane na poziomie konta?
Zestawienie opłat naliczanych na poziomie całego konta, nieprezentowanych w rozliczeniach poszczególnych numerów, a także rabaty wyliczane na poziomie konta, takie jak Orange Open. Wysokość rabatu w ramach Orange Open zależy od ilości aktywnych usług.
Jakie opłaty są naliczone na pierwszej faktury?

Jeśli dostałeś pierwszą fakturę to przygotuj się na to, że kwota do zapłaty może być trochę wyższa niż zakładałeś, ponieważ znajdą się na niej takie opłaty jak:

- Jednorazowa opłata aktywacyjna za podłączenie do sieci
- Proporcjonalnie wyliczony abonament – od dnia aktywacji numeru do
ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiła aktywacja
- Jeden abonament z góry za kolejny pełny okres rozliczeniowy

Nie obawiaj się – kolejne faktury będą już dotyczyć jednego pełnego okresu rozliczeniowego. Jeśli założysz konto w Mój Orange, będziesz mógł na bieżąco śledzić wysokość faktur, bezpłatnie je pobierać je i szybko opłacać – także w aplikacji mobilnej na smartfonie.

W załączniku dla numeru znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach
dotyczących każdego numeru znajdującego się na Twoim koncie.

Gdzie znajdę informacje o rabatach obniżających kwotę abonamentu?
Informacje o przyznanych Ci rabatach na abonament (np.: rabacie za wybór e-faktury i terminową płatność, rabacie za wyrażenie zgody marketingowej i innych) znajdują się w pozycji „Opłaty miesięczne”.

Należy pamiętać, że rabat za e-fakturę może być uzależniony od terminowej płatności poprzedniej faktury. Opóźnienie wpłaty powoduje brak naliczenia rabatu w kolejnym rachunku.
Gdzie w załączniku znajdę szczegółowe informacje o opłatach naliczonych za użytkowanie konkretnego numeru?
Analizując dalsze części załącznika znajdziesz odrębne podsumowanie opłat dla każdego numeru. Każde takie podsumowanie uwzględnia podział na:

- opłaty aktywacyjne (najczęściej naliczane w pierwszej fakturze
- opłaty abonamentowe
- opłaty za połączenia krajowe i międzynarodowe
- opłaty za połączenia w roamingu (jeżeli takie miały miejsce)
- inne opłaty
Czy na fakturze znajdę informację o wykorzystaniu pakietów (np. pakietu minut na połączenia)?
Jeżeli korzystasz z cyklicznych pakietów, to informację o ich wykorzystaniu znajdziesz w dalszej części załącznika, poniżej podsumowania opłat dla danego numeru. Tu znajdziesz informację ile minut lub innych jednostek wykorzystałeś w danym miesiącu i ile ewentualnie zostało przeniesionych na kolejny miesiąc.
Czy na fakturze znajdę szczegółowy wykaz połączeń?
Jeśli korzystasz z faktury papierowej lub e-faktury na maila, szczegółowy wykaz połączeń znajdziesz na fakturze tylko wtedy, gdy zamówiłeś usługę „rachunek szczegółowy” lub wybrałeś opcję wysyłki e-faktury z załącznikiem (wersja pełna). Zawsze jednak możesz pobrać taki wykaz w Mój Orange po zalogowaniu się na swoje konto.

Wykaz połączeń jest prezentowany w części załącznik dla numeru, poniżej podsumowania opłat dla tego numeru. W zestawieniu prezentujemy: rodzaje połączeń, godzinę i czas ich trwania (dla SMS będzie to ilość wysłanych wiadomości a dla transmisji danych ilość przesłanych danych) oraz związane z nimi opłaty.
Gdzie znajdę podsumowanie wykonanych połączeń?
Podsumowanie znajdziesz pod szczegółowym wykazem połączeń, a jeśli nie otrzymujesz takiego wykazu, spójrz poniżej podsumowania opłat i pakietów dla Twojego numeru. Masz tu podział na typy wykonanych połączeń, ich ilość oraz koszty.
Na jaki numer rachunku bankowego mam dokonać wpłaty?
Twój indywidualny numer rachunku bankowego, znajdziesz pod danymi Sprzedawcy oraz na druku przelewu.
Co to jest numer ewidencyjny i gdzie go znajdę na fakturze?
Numer ewidencyjny to Twój indywidualny numer w Orange. Ułatwia on kontakt z nami. Znajdziesz go na fakturze pod swoimi danymi.
Na jaki adres wysyłać korespondencję do Orange?
Adres pocztowy do korespondencji znajdziesz w miejscu zaznaczonym na fakturze.
Jakie opłaty zostały naliczone w danym okresie rozliczeniowym?
Opłaty, które zostały naliczone w danym okresie rozliczeniowym znajdziesz w części Rozliczenie bieżące.
Jaki jest mój termin płatności za fakturę?
Termin płatności przypada na 14 dzień od dnia wystawiania faktury. Jest to dzień, do którego Twoja wpłata powinna znaleźć się na koncie bankowym Orange.
Jaka jest moja kwota do zapłaty?
Kwotę do zapłaty znajdziesz na pierwszej stronie faktury.

W załączniku znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach za wszystkie usługi łącznie.

Gdzie znajdę zestawienie opłat za usługę Neostrada?
Zestawienie opłat za usługę Neostrada w okresie objętym fakturą.
Jakie informacje znajdę jeszcze w załączniku?
W kolejnej fakturze znajdziesz informacje o Twoich miesięcznych opłatach za usługi.
W przypadku telefonu stacjonarnego znajdziesz tu także szczegółowe dane dotyczące połączeń.
Jakie opłaty są doliczone do mojej pierwszej faktury?

Jeśli dostałeś pierwszą fakturę to przygotuj się na to, że kwota do zapłaty może być trochę wyższa niż zakładałeś, ponieważ znajdą się na niej takie opłaty jak:

- Jednorazowa opłata aktywacyjna za podłączenie do sieci
- Proporcjonalnie wyliczony abonament – od dnia aktywacji numeru do
ostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, w którym nastąpiła aktywacja
- Jeden abonament z góry za kolejny pełny okres rozliczeniowy

Nie obawiaj się – kolejne faktury będą już dotyczyć jednego pełnego okresu rozliczeniowego. Jeśli założysz konto w Mój Orange - wysokość faktur będziesz mógł na bieżąco śledzić na swoim koncie, a także pobierać je i szybko opłacać – także w aplikacji mobilnej na smartfonie.

Jak korzystać z Płatności Elektronicznej za faktury Orange?

Zobacz jak opłacać swoje faktury online.

W krótkim filmiku nasz doradca wytłumaczy
jak opłacić fakturę przez internet
korzystając z bezpiecznych płatności
internetowych.

// ]]>

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?