przykładowa faktura za usługi Orange

DrukujEXPORTUJ PDF

Poniżej znajdziesz przykładową fakturę dla klientów usług mobilnych wraz z objaśnieniami. Składa się ona z faktury VAT oraz z załączników zawierających rozliczenia opłat dla konta i kontraktu.

Swoją bieżącą fakturę pobierzesz po zalogowaniu: zobacz Twoją fakturę

obejrzyj film o fakturze

wzór faktury VAT

numer konta klienta - to Twój numer w Orange, który ułatwia kontakt z nami

opłaty naliczone w okresie - podsumowanie opłat za usługi, z których korzystałeś w okresie objętym fakturą

data płatności i kwota do zapłaty - termin podany na fakturze to dzień, w którym Twoja wpłata powinna znaleźć się na koncie bankowym Orange

adres do korespondencji - adres pocztowy do korespondencji z Orange

opłaty za pierwszą i kolejne faktury

wzór załącznika dla konta

W załączniku dla konta znajdziesz informacje o opłatach dotyczących całego Twojego konta abonenckiego, czyli za wszystkie usługi łącznie.

obroty brutto dla konta - informacja o Twoim poprzednim stanie konta oraz data i kwota ostatniej wpłaty. Jeśli spóźniłeś się z płatnością dodatkowo może pojawić się kwota naliczonych odsetek. Ponadto znajdziesz tu kwotę bieżącej faktury. Wszystkie te opłaty składają się na stan Twojego konta na dzień wystawienia faktury

na pierwszej fakturze poprzedni stan konta wynosi 0 zł

opłaty doliczone, bieżące za telefony i naliczone na poziomie konta - pole to występuje wówczas, gdy zostały naliczone odsetki za nieterminową płatność lub opłacasz raty za sprzęt

opłaty bieżące za telefony i naliczone na poziomie konta - w tym miejscu znajdziesz zestawienie opłat oraz odliczeń, które składają się na kwotę Twojej bieżącej faktury:

  • bieżące opłaty za poszczególne numery np. telefon, internet, z których korzystasz
  • rabaty, czyli odliczenia np. z tytułu promocji Orange Open

wzór załącznika dla kontraktów

W załączniku dla numeru znajdziesz informacje o opłatach za poszczególne usługi, zaprezentowane oddzielnie za każdy numer.

opłaty miesięczne i połączenia wykonane w kraju - zestawienie opłat miesięcznych (opłat abonamentowych) i opłat za połączenia wykonane w kraju. Znajdziesz tu także opłaty za połączenia w roamingu jeżeli takie miały miejsce

na pierwszej fakturze w tym miejscu dodatkowo może pojawić się: opłata za podłączenie karty SIM (aktywacja) oraz wyrównanie abonamentu za okres od dnia podłączenia numeru do dnia wystawienia faktury.

podsumowanie bieżącego okresu rozliczeniowego - w tym miejscu znajdziesz podsumowanie minut lub innych jednostek rozliczeniowych przyznanych w abonamencie oraz w ramach usług dodatkowych.

podsumowanie - połączenia wykonane w kraju- w tym obszarze znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach naliczonych za rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz przesyłanie danych w kraju. Znajdziesz tu także podsumowanie - połączenia wykonane i odebrane w roamingu, jeśli takie miały miejsce.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp