przykładowa faktura za usługi Orange

DrukujEXPORTUJ PDF
faktura za usługi mobilne
faktura za usługi stacjonarne

przykładowa faktura za usługi mobilne
dla klientów indywidualnych

Poniżej znajdziesz przykładową fakturę dla klientów usług mobilnych wraz z objaśnieniami. Do faktury dołączone są załączniki zawierające rozliczenia opłat dla całego konta i poszczególnych numerów.


Swoją bieżącą fakturę pobierzesz po zalogowaniu do Orange On-line:


zobacz swoją fakturę

wzór faktury

w którym miejscu zobaczę:

jak naliczamy opłaty za pierwszą i kolejne faktury

załączniki do faktury

wzór załącznika dla konta

w którym miejscu zobaczę:

w załączniku dla konta znajdziesz informacje o opłatach dotyczących całego
Twojego konta abonenckiego, czyli za wszystkie usługi łącznie

wzór załącznika dla numeru

w którym miejscu zobaczę:

w załączniku dla numeru znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach
dotyczących każdego numeru znajdującego się na Twoim koncie.

FAQ pierwsza faktura

 • 1. Kiedy otrzymam pierwszą fakturę?

  Pierwsza faktura najczęściej jest wystawiana kilka lub kilkanaście dni po zawarciu umowy, co oznacza, że najprawdopodobniej otrzymasz ją przed upływem miesiąca od aktywacji numeru.

  Jeżeli oczekujesz na pierwszą fakturę, sprawdź na umowie, jaka forma otrzymywania faktury została przez Ciebie wskazana podczas zawierania umowy. W przypadku wyboru e-faktury nie otrzymasz jej pocztą tradycyjną - zostanie ona wysłana do Ciebie na adres e-mail lub na Twoje konto na portalu Orange On-line, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji.

 • 2. Jak są naliczane opłaty abonamentowe na pierwszej fakturze?

  Zgodnie z cennikiem opłaty abonamentowe naliczane są z góry, czyli w formie przedpłaty za kolejny okres rozliczeniowy. Na pierwszej fakturze, poza pełną przedpłatą abonamentu za kolejny okres, pojawi się także wyrównanie abonamentu za czas od dnia włączenia numeru do dnia zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego uwzględnionego w tej fakturze.

  Wyjaśnimy to na przykładzie: Numer został zakupiony w ofercie, w której podstawowy abonament wynosi 69,90 zł brutto. Aktywacja tego numeru nastąpiła 02.07.2014 r. a, stały okres rozliczeniowy, przypisany został od 10 dnia danego miesiąca do 9 dnia miesiąca następnego.

  W tym przypadku pierwsza faktura została wystawiona w dniu 10.07.2014 r. a okres rozliczeniowy zaprezentowany na pierwszej fakturze obejmuje przedział czasowy od 02.07.2014 r. do 09.07.2014 r. Faktura zawiera następujące opłaty abonamentowe:

  • a. pełną przedpłatę abonamentu w wysokości 69,90 zł brutto za okres od 10.07.2014 r. do 09.08.2014 r.
  • b. wyrównanie abonamentu za 8 dni w wysokości 18,66 zł brutto za okres od 02.07.2014 r. do 09.07.2014 r.
 • 3. Jakie inne opłaty poza abonamentem mogą być doliczone do pierwszej faktury?

  Do pierwszej faktury zazwyczaj jest doliczana jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości określonej w regulaminie dla wybranej oferty. Opłata ta jest prezentowana w załączniku dla numeru w sekcji Opłaty aktywacyjne.

  Do faktury mogą być także doliczone opłaty za różnego rodzaju połączenia i usługi wykonane od dnia włączenia numeru do dnia zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego. Opłaty pojawią się wówczas, gdy przekroczony zostanie pakiet przysługujących minut, jednostek taryfowych lub wykonano usługi, które nie są rozliczane w ramach przysługujących pakietów. Ilość minut lub jednostek taryfowych przysługujących po aktywacji numeru jest również wyliczana proporcjonalnie, tak jak wyrównanie kwoty abonamentu.

przykładowa faktura za usługi stacjonarne
dla klientów indywidualnych

Poniżej znajdziesz przykładową fakturę dla klientów usług stacjonarnych wraz z objaśnieniami. Do faktury dołączone są załączniki zawierające rozliczenia opłat dla całego konta i poszczególnych usług.


Swoją bieżącą fakturę pobierzesz po zalogowaniu do Orange On-line:


zobacz swoją fakturę

wzór faktury

w którym miejscu zobaczę:

opłaty za pierwszą i kolejne faktury

załącznik do faktury

wzór załącznika dla faktury

w którym miejscu zobaczę:

w załączniku znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach za wszystkie usługi łącznie

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp