Wytwórcy energii elektrycznej

DrukujEXPORTUJ PDF

W Polsce istnieją obecnie 3 rodzaje wytwórców energii – elektrownie, elektrociepłownie oraz odnawialne źródła energii:


  • w elektrowniach (nazywanych elektrowniami systemowymi lub elektrowniami) energia elektryczna wytwarzania jest ze spalania węgla brunatnego i węgla kamiennego. Wytwarzają one 75 % całości energii zużywanej w kraju. W Polsce pracuje obecnie 19 elektrowni, a do największych należą: Bełchatów, Opole i Turów oraz Połaniec, Kozienice, Rybnik i Dolna Odra.
  • w elektrociepłowniach wytwarzana jest jednocześnie energia elektryczna i ciepło. W Polsce pracuje obecnie ponad 50 elektrociepłowni zlokalizowanych w pobliżu aglomeracji miejskich, np. zlokalizowana w Warszawie i należąca do PGNiG Termika - Elektrociepłownia Żerań
  • do odnawialnych źródeł energii należą elektrownie wodne, źródła wiatrowe (zwane popularnie „wiatrakami”) grupowane często w kilka lub kilkanaście sztuk tworzących tzw. „farmy wiatrowe”, źródła, w których energia elektryczna wytwarzana jest w wyniku spalania biomasy czyli najczęściej drewna lub roślin uprawianych specjalnie w celu ich następnego spalenia, źródła, w których energia elektryczna wytwarzana jest w wyniku spalania biogazu