Czy monter z Orange będzie usuwał awarie sieci energetycznej ?

DrukujEXPORTUJ PDF

Nie. Monter z Orange zajmuje się wyłącznie obsługą zgłoszeń związanych z usługami telekomunikacyjnymi.

Usuwanie awarii i uszkodzeń sieci dystrybucyjnej leży w zakresie obowiązków właściciela sieci, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Wszelkie awarie sieci i zakłócenia w dostarczaniu energii, zwłaszcza takie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia należy zgłaszać:

  • na terenie sieci dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A, Tauron Dystrybucja S.A, Enea Operator Sp. z o.o., Energa Operator S.A pod numerem alarmowym Pogotowia Energetycznego 991;
  • na obszarze RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (Warszawa) pod numer infolinii 22 821 31 31.

Opłata za połączenia zgodna z cennikiem operatora.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?