Wystąpiła awaria- do kogo dzwonić po zmianie Sprzedawcy?

DrukujEXPORTUJ PDF

Usuwanie awarii i uszkodzeń leży w zakresie obowiązków właściciela sieci, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wszelkie awarie sieci i zakłócenia w dostarczaniu energii, a w szczególności te, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia należy zgłaszać:

  • Na terenie sieci dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja S.A., Enea Operator Sp. z.o.o., Energa Operator S.A.  pod numerem alarmowym Pogotowia Energetycznego 991.
  • Na obszarze RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (Warszawa)  pod numer infolinii  22  821 31 31

Opłata za połączenie zgodna z Cennikiem Operatora.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?