Internet mobilny
Nowa umowa

Umowa na 12 miesięcy

Umowa na 24 miesiące

Plan
Cena abonamentu z e-fakturą
Pakiet danych
Prędkość nielimitowangego LTE
Szczęśliwe Godziny
Mobilny
LTE FreeNet
19,90 zł
2,5 GB
do 5 Mb/s przez 3 m-ce
Uniwersalny
LTE FreeNet
19,90 zł przez 3 m-ce
29,90 zł do końca trwania umowy
5 GB
do 5 Mb/s przez 3 m-ce
Bonus za zakup przez Intenet: nielimitowany transfer w godzinach 00:00 - 08:00
Domowy
LTE FreeNet
39,90 zł przez 3 m-ce
49,90 zł do końca trwania umowy
15 GB
do 10 Mb/s
Plan
Cena abonamentu z e-fakturą
Pakiet danych
Prędkość nielimitowangego LTE
Szczęśliwe Godziny
Mobilny
LTE FreeNet
19,90 zł
5 GB
do 5 Mb/s przez 6 m-cy
Uniwersalny
LTE FreeNet
19,90 zł przez 6 m-cy
29,90 zł do końca trwania umowy
10 GB
do 5 Mb/s przez 6 m-cy
Bonus za zakup przez Intenet: nielimitowany transfer w godzinach 00:00 - 08:00
Domowy
LTE FreeNet
39,90 zł przez 6 m-cy
49,90 zł do końca trwania umowy
30 GB
do 10 Mb/s
Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp