SMS Hurt

Usługa umożliwia wymianę informacji w postaci tekstowej pomiędzy dostawcą (abonent Orange dla Firm, który zamówił usługę SMS Hurt) a odbiorcą (abonent Orange) oraz podłączenie zewnętrznych dostawców informacji do centrum SMSC.

W ten sposób dostawcy informacji mogą odbierać oraz wysyłać wiadomości SMS. Rozwiązanie jest przystosowane do hurtowej obsługi SMS, np. kilkunastu tysięcy SMS jednorazowo. Przy takiej liczbie wiadomości SMS nie ma możliwości realizacji usług poprzez pojedynczy telefon podłączony do komputera. Przy podłączeniu do SMS Hurt nadawany jest niepowtarzalny czterocyfrowy numer. Dostawca usług może wybrać kilka numerów, które odpowiadają jego wymaganiom (np. są zgodne z numerem jego infolinii handlowej).

Korzyści:

  • udostępnienie nowego sposobu porozumiewania się z użytkownikami telefonów komórkowych za pomocą systemu SMS
  • prosty mechanizm wymiany informacji za pomocą systemu SMS
  • usprawnienie wymiany informacji w firmie
  • usprawnienie kontroli kontaktów z klientami, statystyki rozmów
  • niskie koszty dotarcia do odbiorców komunikatu