Zarządzany
UTM

Jedno urządzenie
UTM z wieloma
funkcjonalnościami
bezpieczeństwa w celu
ochrony firmy przed
cyberatakami.

Co zyskujesz?

Rozwiązania zwiększające
bezpieczeństwo korzystania z internetu
przez pracowników w firmie.

Minimalizowanie ryzyk biznesowych
dzięki ochronie zasobów firmy przed
różnymi atakami sieciowymi

Wiele funkcjonalności z zakresu
bezpieczeństwa w ramach
jednego, gotowego rozwiązania

Możliwość wyboru wariantu
świadczenia usługi w zależności
od potrzeby/pożądanego wsparcia
Orange Polska

Oszczędności związane z utrzymaniem
jednego wielofunkcjonalnego
rozwiązania zamiast kliku

Jak to działa?

Zarządzany UTM oferuje kilka odrębnych
modułów funkcjonalnych. Modularność
umożliwia elastyczne budowanie rozwiązania
w zależności od potrzeb Klienta.

Standardowe moduły funkcjonalne:

Firewall

Antywirus

IPS / IDS

Filtracja
Web / URL

Raportowanie

Mechanizm wysokiej
dostępności

Podstawowy moduł usługi, realizuje Stateful Inspection, która odpowiada za kontrolę stanu wszystkich nawiązanych połączeń przechodzących przez UTM, uniemożliwia dostęp nieautoryzowanym użytkownikom do sieci Abonenta, bada nagłówek każdego otrzymanego pakietu, przed porównaniem go ze zdefiniowanymi regułami opartymi na protokole, źródle pakietu i adresie docelowym.

Jak zamówić?

Aby zamówić usługę skontaktuj się
ze swoim Opiekunem Orange
lub wypełnij formularz

Usługa powiązana

Certyfikat Jakości SLA

Korzystaj z najwyższej jakości usług
transmisji danych. Przez cały okres
obowiązywania umowy Twoja firma
ma gwarancję certyfikatu jakości SLA.

Co zyskujesz?

  • Gwarancja wysokiej dostępności usługi
    i czas usunięcia awarii
  • Pewność sprawnego działania sieci i ograniczenie
    przerw w działaniu usługi do minimum
  • Gwarancję rekompensaty finansowej za niedotrzymanie
    uzgodnionych warunków świadczenia usługi

Sprawdź również

Orange
Network Security

Korzystaj z transmisji danych
z wysokim poziomem
bezpieczeństwa sieciowego

Sprawdź

Testy odporności
infrastruktury IT
na ataki DDoS Protection

Upewnij się, czy przy dużych atakach DDoS
zasoby Twojej firmy są nadal dostępne

Sprawdź

VPN
Protected

Wyższy poziom
ochrony sieci firmowej

Sprawdź
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?