Nie zgadzam się z kwota mojej faktury?

Nie zgadzam się
z kwotą mojej faktury

Czy kwota Twojej faktury jest wyższa niż się spodziewałeś?
Sprawdź, może tutaj znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Wybierz, której faktury dotyczy Twoja sprawa

 • Co to jest opłata aktywacyjna lub instalacyjna?

  Opłata aktywacyjna lub instalacyjna jest to jednorazowa opłata za podłączenie numeru lub usługi do sieci. Zawsze jest płatna wraz z pierwszą fakturą wystawioną za dany numer lub usługę. Wysokość opłaty jest określona w regulaminie oferty, jaką wybrałeś.

  Regulamin z pewnością otrzymałeś w trakcie zawierania umowy. Jeżeli nie masz go teraz pod ręką, znajdziesz go również na naszej stronie
  aktualne oferty dla firm

 • Czemu mam dwa razy naliczony abonament?

  Abonament naliczamy za każdy dzień, w którym korzystasz z naszych usług. Standardowo naliczamy go z góry, czyli w formie przedpłaty za przyszły okres rozliczeniowy.

  Dlatego już w pierwszej fakturze znajdziesz opłatę abonamentową w pełnej wysokości.

  Pierwsza faktura zawiera także częściowe wyrównanie abonamentu od dnia włączenia numeru lub usługi do zakończenia pierwszego niepełnego okresu rozliczeniowego ujętego w tej fakturze.


  Najlepiej zrozumieć to na przykładzie

  Załóżmy, że włączyliśmy Twój numer 10 lutego, a Twój okres rozliczeniowy trwa od 16 każdego miesiąca do 15 miesiąca następnego. Pierwszą fakturę wystawimy Ci w takim razie 16 lutego i będzie ona zawierała:

  • cały abonament naliczony za okres od 16 lutego do 15 marca (to jest ta część abonamentu płatna z góry)
  • część abonamentu naliczoną za okres od 10 lutego do 15 lutego (to jest wyrównanie abonamentu za pierwszy niepełny okres, który w tym przypadku trwa 6 dni)

 • Co to są „opłaty doliczone do faktury”?

  Jeżeli na pierwszej fakturze pojawiła się pozycja „Opłaty doliczone do faktury” to jednym z powodów może być to, że zakupiłeś telefon lub inne urządzenie w ofercie ratalnej i właśnie rata za sprzęt została doliczona do Twojej faktury. Więcej informacji na temat doliczonej raty za sprzęt znajdziesz na pierwszej stronie załącznika do faktury, w części Opłaty doliczone do faktury.

  W pierwszej fakturze, do której doliczyliśmy raty za sprzęt dla danego numeru powinieneś otrzymać harmonogram rat.

  Poniższy rysunek przedstawia fragment załącznika zawierający informację o racie. Tutaj zawsze sprawdzisz, która z kolei rata została doliczona do faktury i w jakiej wysokości:  Pozycja Opłaty doliczone do faktury wystąpią także, gdy korzystałeś z usług "zamów z Orange" i "dolicz do rachunku"

  "Zamów z Orange" usługa dzięki której możesz złożyć zamówienie przez telefon lub stronę internetową. Za skorzystanie z tej usługi otrzymasz dodatkową fakturę za usługi elektroniczne, opłata ta jest prezentowana również w załączniku do faktury VAT.

  "Dolicz do rachunku Orange" - to metoda płatności, która pozwala regulować należności za pośrednictwem Orange za zakupy w sklepach:
  Google Play
  Windows Phone Sklep
  Samsung Galaxy Apps

  Opłata na fakturze prezentowana jest w formie noty obciążeniowej (nowa pozycja bez VAT na załączniku do faktury za usługi telekomunikacyjne)

 • Dlaczego mam naliczony cały abonament za numer dodatkowy Orange Biz Krajowy, skoro skorzystałem z oferty Nowy Pakiet dla Firm?

  To, że masz naliczoną pełną kwotę abonamentu za numer w ofercie Orange Biz Krajowy nie oznacza, że nie otrzymałeś przysługującego Ci rabatu w ramach oferty Nowy Pakiet dla Firm. Rabat z tego tytułu jest po prostu prezentowany w innym miejscu na fakturze. Informację o naliczeniu rabatu znajdziesz na pierwszej stronie załącznika do faktury, w części Opłaty naliczane na poziomie konta, w sekcji Rabat. Tak jak na poniższym rysunku: • Czemu nie mam rabatu Orange Open dla Firm?

  Jak wiesz, aby otrzymać rabat Orane Open dla Firm musisz spełniać określone warunki, a my potrzebujemy trochę czasu na ich weryfikację. Dlatego w "Regulaminie promocji Orange Open dla Firm zastrzegamy, że rabat może być naliczany dopiero od drugiego okresu rozliczeniowego.

  Jeżeli wiesz, że w Twoim przypadku weryfikacja przebiegła pomyślnie i rabat został włączony, na pewno znajdziesz go na swojej kolejnej fakturze.

  Informacja o rabacie będzie widoczna na pierwszej stronie załącznika do faktury, w części Opłaty naliczone na poziomie konta, w sekcji Rabaty. Tak jak na przykładowym rysunku:

 • Skorzystałem z promocji Nowy Orange Biz i przenoszę numer - nie mam abonamentu za 1,00 zł, dlaczego?

  W najnowszych ofertach biznesowych związanych z przeniesieniem numeru do sieci Orange, przysługuje abonament w wysokości 1,00 zł przez 6 miesięcy, ale tylko w wybranych wariantach oferty. To czy naliczamy abonament w wysokości 1,00 zł zależy od tego, na jaki okres została zawarta umowa oraz, czy była to umowa z jednoczesnym zakupem telefonu.

  Przykładowo: abonament za 1,00 zł przysługuje, gdy zawierasz umowę z jednoczesnym zakupem telefonu na 30 miesięcy, ale nie przysługuje gdy zawarłeś umowę z telefonem na 24 miesiące.

  Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie promocji. Regulamin z pewnością otrzymałeś podczas zawierania umowy. Jeżeli nie masz go obecnie pod ręką znajdziesz go również na naszej stronie

  regulamin

 • Dlaczego na rachunku mam opłaty roamingowe, skoro ostatnio nie byłem za granicą?

  Opłaty za połączenia roamingowe rozliczane są w oparciu o dane dostarczane nam przez naszych partnerów zagranicznych.

  Część tych informacji dociera do nas z opóźnieniem, przez co również z opóźnieniem naliczamy niektóre obciążania. Może tak właśnie jest w Twoim przypadku.

  Na rachunku szczegółowym dostępnym chociażby na Twoim koncie w Mój Orange, sprawdzisz kiedy dokładnie były wykonane połączenie za granicą i czy rzeczywiście naliczyliśmy je dla Ciebie z opóźnieniem.

  Mogło się też zdarzyć, że będąc w Polsce w strefie przygranicznej znalazłeś się w zasięgu zagranicznego operatora i to przez jego sieć wykonywałeś lub odbierałeś połączenia. Niestety, ale w takiej sytuacji słusznie naliczamy opłaty według stawek roamingowych.

 • Byłem za granicą, ale nie wykonywałem żadnych połączeń, a mimo to mam naliczone opłaty?

  Pamiętaj, że niezależnie od tego, z jakiej oferty roamingowej korzystasz, będąc za granicą standardowo płacisz także za połączenia odebrane.

  Na rachunku szczegółowym dostępnym chociażby na Twoim koncie w Mój Orange, sprawdzisz dokładnie, za jakie połączenia zostałeś obciążony.

  Jeżeli rzeczywiście masz naliczone opłaty za połączenia odebrane, Twoje rozmowy będą oznaczone jak na poniższym rysunku: • Mam niepoprawnie rozliczony bezpłatny pakiet minut przysługujący mi na rozmowy w krajach Unii Europejskiej.

  Analizując swój rachunek pewnie zwróciłeś uwagę, że pakiet nie jest rozliczony zgodnie z kolejnością połączeń prezentowanych na rachunku. Tak, mogło się tak zdarzyć, jeżeli operator roamingowy przesyłał nam z opóźnieniem informacje o wykonywanych przez Ciebie połączeniach za granicą.

  Zapewniamy jednak, że taki sposób prezentacji rozliczenia na rachunku nie oznacza, że jest ono błędne. Suma wszystkich wykorzystanych minut powinna być zgodna z przysługującym Ci pakietem.

 • Dlaczego nie mam rabatu za e-fakturę, chociaż korzystam z tej formy dostarczania faktur?

  Jeżeli korzystasz z jednej z najnowszych ofert Nowy Orange Biz, Orange Biz lub Internet LTE dla Firm,to rabat za e-fakturę jest uzależniony od terminowej płatności. Inaczej mówiąc, aby rabat mógł być naliczony nie wystarczy samo posiadanie e-faktury, musisz także opłacać faktury terminowo.

  Jeżeli w fakturze nie został naliczony rabatu, to pewnie dlatego, ze spóźniłeś się z płatnością poprzedniego rachunku. Nie martw się jednak, nie oznacza to, że już nigdy nie otrzymasz rabatu. Przyznamy Ci go ponownie, jeżeli kolejną fakturę opłacisz w terminie. Pamiętaj także, że "w terminie" tzn., że opłata za fakturę musi wpłynąć na nasze konto do dnia, który został wskazany na rachunku. Płacąc rachunki, musisz zatem uwzględnić czas potrzebny na zaksięgowanie należności. Może to być nawet kilka dni, w zależności od tego jaką metodą płacisz.

 • Dlaczego mam naliczone opłaty za przesyłanie danych, chociaż nie korzystam w ogóle z internetu?

  Jeśli masz na rachunku wykazane połączenia typu „przesyłanie danych” to musiało dojść do jakiegoś połączenia z internetem. Być może nie zrobiłeś tego świadomie, Twój smartfon mógł wykonywać automatyczne aktualizację zainstalowanych na nim aplikacji.

  Jeżeli faktycznie nie masz potrzeby korzystania z internetu, możesz zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami na przyszłość. Wystarczy, że wyłączysz w swoim telefonie funkcję przesyłania danych.

  Pamiętaj jednak, że mając wyłączoną transmisję danych nie będziesz mógł odbierać i wysyłać MMS-ów.

 • Nie rozumiem, w jaki sposób są naliczane opłaty za połączenia międzynarodowe.

  Połączenia międzynarodowe to połączenia wykonywane z Polski na numery zagraniczne.

  Ostateczna cena połączenia międzynarodowego to zazwyczaj składowa dwóch opłat:
  jedna z nich jest wskazana w podstawowej tabeli opłat w cenniku
  druga w tabeli połączeń międzynarodowych w dalszej części cennika.

  Wysokość opłaty z tabeli połączeń międzynarodowych zależy od strefy do jakiej dzwonisz. Strefa zależy zaś od tego do jakiego kraju dzwonisz i czy jest to połączenie na numer stacjonarny czy komórkowy. Ta część opłaty nie podlega także sekundowemu naliczaniu.

  Najlepiej zrozumieć to na przykładzie:

  Załóżmy, że korzystasz z planu Orange Biz Krajowy i wykonałeś połączenie na numer komórkowy do Niemiec trwające 2 min 18 sek.
  Zgodnie z cennikiem całkowity koszt takiego połączenia wyniesie 4,65 zł, czyli :

  0,00 zł jest to cena podstawowa liczona jak za połączenie do krajowych sieci komórkowych (w przypadku tego planu rozmowy krajowe są bezpłatne) +
  4,65 zł jest to opłata według tabeli opłat za połączenia międzynarodowe niepodlegająca sekundowemu naliczaniu - w tym przypadku jest to połączenie do strefy 3, czyli doliczona kwota to 1,55 zł za każdą rozpoczętą minutę.

  <
 • Dlaczego płacę za połączenia skoro mam w ofercie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju?

  Nie wszystkie połączenia i zdarzenia rozliczane są w ramach nielimitowanych rozmów, SMS-ów lub MMS-ów. W cenniku oferty, z jakiej korzystasz znajdziesz informację o połączeniach rozliczanych poza tymi usługami. Najczęściej są to :

  połączenia, SMS-y i MMS-y na numery specjalne:

  połączenia z numerami Infolinii w tym z naszym Biurem Obsługi Klienta

  połączenia, SMS-y, MMS-y międzynarodowe, czyli te wykonywane z Polski na numery zagraniczne

  przychodzące wiadomości SMS/MMS specjalne

  do połączeń płatnych zaliczają się także: wideorozmowy, połączenia przekierowane, połączenia konferencyjne, połączenia odebrane na koszt odbiorcy

  Opłaty za wszystkie wymienione powyżej połączenia i zdarzenia znajdziesz w cenniku swojej oferty w odpowiedniej tabeli.

  Opłaty za połączenia na numery specjalne, infolinie, serwisy audiotekstowe oraz SMS-y i MMS-y specjalne zależą od numeru z jakim się kontaktujesz. Przykład: SMS specjalny wysłany na numer z zakresu od 7100 do 7199 będzie kosztował 1,23 zł z VAT, a SMS wysłany na numer z zakresu od 7200 do 7299 będzie kosztował 2,46 zł z VAT.

 • Czemu mam naliczane opłaty za przychodzące wiadomości specjalne? Co to są za połączenia?

  Jeżeli masz takie zdarzenia na rachunku, oznacza to, że w ramach jakiegoś serwisu informacyjnego rozrywkowego czy edukacyjnego otrzymujesz cyklicznie wiadomości SMS/MMS zgodnie ze swoim zamówieniem. Może to być codzienny SMS z najpopularniejszymi wiadomościami, cotygodniowy SMS z horoskopem lub codzienna lekcja angielskiego itp.

  Opłaty za przychodzące wiadomości specjalne naliczane są zgodnie z tabelą opłat zawartą w cenniku "Opłaty za przychodzący SMS/MMS specjalny"

  Jeżeli nie chcesz już ponosić tych kosztów, musisz zrezygnować z usługi. Najszybciej wyłączysz ją, wysyłając ze swojego numeru SMS z odpowiednią komendą.sprawdź jak wyłączyć usługę

 • Dlaczego mam naliczone opłaty za zakupy Microsoft / Google / Samsung na mojej fakturze?

  Kupując różne treści cyfrowe np.: gry, tapety, dzwonki, aplikacje itp. rzeczy w sklepie internetowym Windows Store (Microsoft) / Google Play (Google)/ Galaxy Apps (Samsung), skorzystałeś z metody płatności: Dolicz do rachunku Orange. Tym samym wyraziłeś zgodę, aby opłata za zakupy została doliczona do Twojej najbliższej faktury Orange.

  Jeżeli nie pamiętasz dokładnie co zakupiłeś i za co zostałeś obciążony, możesz to szybko sprawdzić. Zaloguj się na swoje konto w Mój Orange. Po zalogowaniu przejdź do opcji Bieżące wykorzystanie a następnie wybierz zakładkę Pełen wykaz i sprawdź połączenia za dany okres.
  Zaloguj się do Mój Orange i sprawdź wykaz połączeń

  Opłata doliczona do rachunku to ostateczna cena brutto produktu prezentowana w sklepie.

  Pamiętaj jednocześnie, że Orange nie wystawia faktur VAT za zakupy treści elektronicznych robione w powyższych sklepach. Jeżeli potrzebujesz takiej faktury do rozliczenia, możesz o nią prosić wyłącznie w sklepie internetowym, w którym dokonałeś zakupu. Faktura najczęściej jest dołączona do Twojego zamówienia, które możesz odnaleźć po zalogowaniu się do swojego konta utworzonego w danym sklepie internetowym.

 • Nie wiem, dlaczego otrzymałem dodatkową fakturę z obciążeniem za usługi elektroniczne?

  Jeżeli otrzymałeś oddzielną fakturę za usługi elektroniczne musiałeś skorzystałeś z usługi Zamów z Orange.

  Co to oznacza? Zamawiając jakieś treści cyfrowe ze strony internetowej, czy aplikacji wybrałeś sposób płatności SMS i podałeś numer telefonu Orange. Na ten numer otrzymałeś dane potrzebne do autoryzacji zakupu oraz wyraziłeś zgodę na naliczenie opłaty za te zakupy przez Orange. Opłaty te naliczyliśmy w oddzielnej fakturze VAT za usługi elektroniczne. Jednak, jak pewnie zauważyłeś, należność wynikająca z tej dodatkowej faktury została ostatecznie doliczona do faktury za usługi telekomunikacyjne. Suma tych opłat znajduje się w pozycji „Opłaty doliczone do faktury”.  Jeżeli nie pamiętasz dokładnie co zakupiłeś i za co zostałeś obciążony, możesz to szybko sprawdzić. Zaloguj się na swoje konto w Mój Orange. Po zalogowaniu przejdź do opcji Bieżące wykorzystanie a następnie wybierz zakładkę Pełen wykaz i sprawdź połączenia za dany okres.
  Zaloguj się do Mój Orange i sprawdź wykaz połączeń

 • Dlaczego zostałem obciążony odsetkami?

  Odsetki za nieterminowe płatności naliczane są zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia naszych usług opisanymi w regulaminie

  Zgodnie z tym dokumentem za opóźnienie płatności przysługuje nam prawo naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości ustawowej. Odsetki naliczane są poczynając od następnego dnia po upływie terminu płatności.Przypominamy jednocześnie, że uregulowanie należności w terminie oznacza, że opłata musi wpłynąć na nasze konto do dnia, który został wskazany na rachunku. Płacąc rachunki, musisz zatem uwzględnić także czas potrzebny na zaksięgowanie należności. To może być nawet kilka dni, w zależności od tego jaką metodą płacisz.

  dostępne metody płatności

 • Dlaczego otrzymałem fakturę z pełną kwotą abonamentu, jeżeli kilka dni później mój numer został wyłączony?

  Jeżeli w dniu wystawienia faktury Twój numer był jeszcze aktywny, to poprawnie naliczyliśmy w niej pełną kwotę abonamentu za cały kolejny miesiąc. Abonament w każdej fakturze naliczany jest z góry.

  Jest to jednak sytuacja prawidłowa, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w trakcie którego Twój numer został wyłączony dokonamy stosownego rozliczenia. Naliczmy odpowiedni zwrot opłaty od dnia następującego po wyłączeniu numeru do końca okresu, za który przedpłaciłeś w poprzedniej fakturze.

  Najlepiej zrozumieć to na przykładzie:

  Załóżmy, że Twój okres rozliczeniowy trwa od 10 każdego miesiąca do 9 dnia miesiąca następnego. W dniu 10 stycznia wystawiona została faktura z pełną opłatą abonamentu za okres od 10 stycznia do 9 lutego. Tymczasem w dniu 13 stycznia, zgodnie z Twoją prośbą, Twój numer został wyłączony. Oznacza to, że 10 lutego dokonamy ostatecznego rozliczenia opłat za wyłączony numer, czyli naliczmy zwrot abonamentu za okres od 14 stycznia do 09 lutego. Jeżeli takie rozliczenie spowoduje powstanie nadpłaty na Twoim wyślemy Ci dokument Rozliczenie opłat, informujący o ostatecznym stanie salda.

  Sprawdź jak zarządzać nadpłatą na swoim koncie

  co zrobić z nadpłatą?