przykładowa faktura za usługi stacjonarne

Na przykładzie faktury za Neostradę zapoznaj się z pierwszą fakturą za usługi stacjonarne.

Swoją bieżącą fakturę pobierzesz po zalogowaniu się

obejrzyj film o fakturze

faktura VAT

 numer ewidencyjny Klienta - to Twój indywidualny numer w Orange, który ułatwia kontakt z nami

numer rachunku - Twój indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinieneś dokonywać wpłat

 adres do korespondencji - adres pocztowy do korespondencji z Orange

rozliczenie bieżące - podsumowanie opłat za usługi, z których korzystałeś w okresie objętym fakturą

data płatności i kwota do zapłaty - termin podany na fakturze to dzień, w którym Twoja wpłata powinna znaleźć się na koncie bankowym Orange

rozliczenie konta - informacje o kwocie należności w danym okresie rozliczeniowym. Na pierwszej fakturze poprzednie saldo będzie wynosiło 0 zł

opłaty za pierwszą i kolejne faktury

załącznik do faktury

W załączniku znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach za wszystkie usługi łącznie.

zestawienie opłat stałych i jednorazowych – na pierwszej fakturze znajdziesz opłaty naliczone za okres od dnia podłączenia usług do dnia wystawienia faktury oraz jeden miesięczny abonament z góry. Ponadto znajdziesz tu opłatę za podłączenie usługi (aktywację).

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp