Orange Freedom Pro

Zdecydowałeś się na korzystanie z internetu w technologii CDMA. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak poradzić sobie z instalacją modemu i uruchomieniem internetu.

postępuj zgodnie z instrukcją

Przed przystąpieniem do uruchomienia modemu i instalacji oprogramowania przeczytaj uważnie dołączoną do sprzętu instrukcję i postępuj według jej wskazań.
Upewnij się także, że posiadasz wszystkie elementy zestawu a więc: modem program instalacyjny na płycie CD z instrukcją obsługi, zasilacz zewnętrzny modemu, kabel USB

Podłączenie i użytkowanie modemu niezgodnie z instrukcją producenta może spowodować jego uszkodzenie. Możesz także utracić prawa wynikające z gwarancji.

zanim zainstalujesz oprogramowanie

Na początku zamknij wszystkie otwarte programy, w tym momencie nie podłączaj jeszcze modemu.
Włóż płytę instalacyjną CD do napędu komputera. Wybierz folder "Sterownik" lub "Driver". Ukażą się dwa podfoldery "Install 32" i "Install 64". Dla komputerów z oprogramowaniem Windows Vista 64 bit lub Windows 7 64 bit należy wybrać "Install 64". W pozostałych wypadkach należy wybrać "Install 32". Następnie uruchom "MSP_Install.exe". Pojawi się kolejne okno. Wybierz "Install" a następnie wciśnij "OK".

Czasem może być wymagane uruchomienie „MSP_Install.exe” w trybie zgodności z Windows Vista (Service Pack 2). Żeby to zrobić kliknij prawym klawiszem myszy na plik „MSP_Install” aby rozwinąć menu kontekstowe z którego wybierz „Właściwości”, przejdź do zakładki Zgodność i zaznacz pola:

„Uruchom ten program w trybie zgodności z: Windows Vista (Service Pack 2)”
„Uruchom ten program jako administrator.”

podłącz modem

Następnie wyłącz modem EV-DO i komputer. Umieść końcówkę dołączonego kabla USB w porcie USB komputera. Przełącznik USB/Ethernet znajdujący się na modemie powinien być ustawiony na USB. Drugą końcówkę kabla USB umieść w porcie USB na modemie. Dołączony zasilacz połącz z gniazdem zasilania na modemie i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Teraz włącz modem EV-DO. Komputer rozpozna urządzenie i rozpocznie się automatyczna instalacja sterownika.

Po instalacji sterownika USB, należy zainstalować program do konfiguracji i podłączenia modemu z siecią (np. AxessManager). Odpowiedni program znajdziesz w zestawie z modemem.

połącz się z internetem

Zwykle po zainstalowaniu programu dołączonego do modemu Windows automatycznie znajdzie połączenie z USB. W przeciwnym przypadku skorzystaj ze szczegółowego opisu, który znajduje się w instrukcji użytkownika.

Po zainstalowaniu urządzenia, uruchom program, który zainstalowałeś i wpisz PIN Twojej karty SIM/R-UIM.
Instrukcje obsługi i instalacji do poszczególnych modemów znajdziesz także w zestawieniu modemów i innych urządzeń na stronie pomocy technicznej.

skorzystaj z pomocy w razie trudności

Aby rozwiązać trudności z instalacją:

  • sprawdź porady innych użytkowników na forum Orange
  • skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta z dowolnego telefonu pod numerem 510 100 100 (ołata zgodnie z posiadaną ofertą).
  • techniczne wsparcie usługi Orange Freedom Pro z dowolnego telefonu pod numerem 510 800 800 (opłata zgodnie z posiadaną ofertą)
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?