Orange Freedom Pro

Zdecydowałeś się na korzystanie z internetu w technologii CDMA? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci w instalacji modemu i uruchomieniu internetu.

postępuj zgodnie z instrukcją

Zanim przystąpisz do uruchamiania modemu i instalacji oprogramowania, przeczytaj uważnie instrukcję dołączoną do sprzętu i postępuj według jej wskazań. Upewnij się także, że posiadasz wszystkie elementy zestawu, a więc: modem, program instalacyjny na płycie CD z instrukcją obsługi, zasilacz zewnętrzny modemu, kabel USB.

Ważne: podłączenie i użytkowanie modemu niezgodnie z instrukcją producenta może spowodować jego uszkodzenie. Możesz także utracić prawa wynikające z gwarancji.

zanim zainstalujesz oprogramowanie

Zanim przystąpisz do podłączania modemu, na początek zamknij wszystkie otwarte programy, a następnie włóż płytę instalacyjną CD do napędu komputera. Wybierz folder "Sterownik" lub "Driver". Ukażą się dwa podfoldery "Install 32" i "Install 64". Dla komputerów z oprogramowaniem Windows Vista 64 bit lub Windows 7 64 bit należy wybrać "Install 64". W pozostałych wypadkach należy wybrać "Install 32". Następnie uruchom "MSP_Install.exe". Pojawi się kolejne okno. Wybierz "Install" a następnie wciśnij "OK".

Czasem może być wymagane uruchomienie „MSP_Install.exe” w trybie zgodności z Windows Vista (Service Pack 2). Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na plik „MSP_Install” , aby rozwinąć menu kontekstowe z którego wybierz „Właściwości”, a następnie przejdź do zakładki Zgodność i zaznacz pola:

„Uruchom ten program w trybie zgodności z: Windows Vista (Service Pack 2)”
„Uruchom ten program jako administrator.”

podłącz modem

Teraz wyłącz modem EV-DO i komputer. Umieść końcówkę kabla USB w porcie USB komputera. Przełącznik USB/Ethernet znajdujący się na modemie powinien być ustawiony na USB. Drugą końcówkę kabla USB umieść w porcie USB na modemie. Dołączony zasilacz połącz z gniazdem zasilania na modemie i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Teraz włącz modem EV-DO. Komputer rozpozna urządzenie i rozpocznie się automatyczna instalacja sterownika.

Po instalacji sterownika USB, należy zainstalować program do konfiguracji i podłączenia modemu z siecią (np. AxessManager). Odpowiedni program znajdziesz w zestawie z modemem.

połącz się z internetem

Po zainstalowaniu programu dołączonego do modemu, system Windows powinien automatycznie znaleźć połączenie z USB. Jeśli tak się nie stało, skorzystaj ze szczegółowego opisu, który znajduje się w instrukcji użytkownika.

Po zainstalowaniu urządzenia, uruchom program, który zainstalowałeś i wpisz PIN Twojej karty SIM/R-UIM.
Instrukcje obsługi i instalacji do poszczególnych modemów znajdziesz także w zestawieniu modemów i innych urządzeń na stronie pomocy technicznej.

skorzystaj z pomocy w razie trudności

Aby rozwiązać trudności z instalacją:

  • sprawdź porady innych użytkowników na forum Orange
  • skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta z dowolnego telefonu pod numerem 510 100 100 (opłata zgodnie z posiadaną ofertą).
  • skorzystaj z technicznego wsparcie usługi Orange Freedom Pro, dostępnej z dowolnego telefonu pod numerem 510 800 800 (opłata zgodnie z posiadaną ofertą)
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp