Menu główne

Sagemcom Fast 2704 - konfiguracja drukarki

DrukujEXPORTUJ PDF

Modem Sagemcom Fast 2704 posiada port USB. Można go wykorzystać do podłączenia pamięci masowej (np. pendrive lub dysk twardy) oraz do podłączenia drukarki. Poniżej instrukcja, dzięki której dowiesz się jak podłączyć i skonfigurować drukarkę, aby była dostępna dla każdego komputera w sieci lokalnej.
W instrukcji opisano konfigurację drukarki HP Deskjet 2050.

Przed przystąpieniem do konfiguracji drukarki, upewnij się, że komputer jest połączony z modemem Sagemcom Fast 2704.

Krok 1

Podłącz drukarkę do portu USB w modemie.

http://cmsbeta.webproxy.corp.tepenet/newcms/pmImage/4002596853/FILE/0/PL

Krok 2

Otwórz przeglądarkę Internetową i wpisz adres 192.168.1.1. Zaloguj się do menu modemu. Domyślne parametry to admin / admin.

Krok 3

Kliknij Multimedia > Serwer wydruku. Zaznacz opcję Włącz serwer wydruku, wpisz nazwę drukarki oraz producenta i model i kliknij Zastosuj/Zapisz. Zapamiętaj nazwę drukarki którą wpisałeś - będzie ona potrzebna w dalszej części konfiguracji.

Krok 4

Kliknij przycisk Start, następnie Drukarki i faksy.


 

Krok 5

Kliknij Dodaj drukarkę.


 

Krok 6

Kliknij Dalej.


 

Krok 7

Wybierz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera. Kliknij Dalej.


 

Krok 8

Wybierz opcję Podłącz do drukarki w sieci domowej lub biurowej i wpisz: http://192.168.1.1:631/printers/nazwa_drukarki_wpisana_w_modemie (w tym przypadku nazwa drukarki wpisana w modemie to "drukarka", więc adres będzie miał postać: http://192.168.1.1:631/printers/drukarka). Kliknij Dalej.

 

Krok 9

Jeżeli kreator nie odszuka sterownika drukarki, pojawi się poniższe okno. Wskaż sterownik do zainstalowania. Wybierz producenta swojej drukarki (lewa kolumna) i model (prawa kolumna). Jeżeli drukarka jest na tej liście wybierz ją i kliknij OK. Powinieneś przejść od razu do punktu 13 instrukcji. Jeżeli drukarki nie ma na liście lub chcesz zainstalować sterownik z płyty, lub innej lokalizacji, kliknij Z dysku... .

 

Krok 10

Kliknij Przeglądaj...


 

Krok 11

Wskaż plik sterownika do zainstalowania (plik *.inf) i kliknij Otwórz. W tym przypadku użyliśmy sterownika znajdującego się na płycie dołączonej do drukarki.


 

Krok 12

Kliknij OK.


 

Krok 13

Wybierz sterownik do zainstalowania i kliknij OK.


 

Krok 14

Poczekaj aż sterowniki się zainstalują. Może to potrwać kilka sekund.


 

Krok 15

Drukarka została pomyślnie zainstalowana. Wybierz Tak i kliknij Dalej, jeżeli ma ona być Twoją domyślną drukarką.


 

Krok 16

Kliknij Zakończ.


 

Krok 17

Drukarka jest widoczna w Panelu Sterowania > Drukarki i faksy.


 

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?