instalacja dekodera i aktywacja usługi

DrukujEXPORTUJ PDF

Jeżeli Twój dekoder jest już podłączony do modemu i do telewizora, oraz masz już zainstalowane i podłączone anteny, możesz przeprowadzić proces uruchomienia i aktywacji usługi Orange TV.

Włącz dekoder i postepuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przejdź do odpowiedniej zakładki, aby wyświetlić instrukcję, która pokazuje kolejne etapy konfiguracji dekodera przy pierwszym uruchomieniu.

Pierwsze uruchomienie dekodera Sagemcom WHD80

 1. Włącz telewizor oraz dekoder.

 2. Zobaczysz ekran informujący o konieczności aktualizacji oprogramowania dekodera.

 3. Zanim przejdziesz dalej, włóż kartę dostępu i upewnij się, że dekoder jest poprawnie podłączony, a modem ma połączenie z internetem. Wciśnij OKna pilocie.

 4. Używając przycisków 0 – 9 na pilocie, wprowadź 10 cyfr numeru ID usługi TV. Znajdziesz go na umowie. Wciśnij na pilocie, aby zatwierdzić i przejść dalej.

 5. Używając przycisków 0 – 9 na pilocie, wprowadź kod poufny. Znajdziesz go na umowie. Wciśnij OK na pilocie, aby zatwierdzić i przejść dalej.

 6. Dekoder sprawdzi wprowadzone kody - może to potrwać do kilku minut. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekoderze.

 7. W niektórych przypadkach może być konieczna aktualizacja dekodera. Wciśnij OK na pilocie, aby rozpocząć.

 8. Dekoder zaktualizuje się do najnowszej wersji oprogramowania. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekoderze.

 9. Po ponownym uruchomieniu, dekoder kończy aktualizację.

 10. Kolejny etap instalacji to zdefiniowanie kodu dostępu i kodu dorosłych. Wciśnij OK, aby rozpocząć.

 11. Kod dostępu służy do zablokowania czynności związanych z opłatami, np. wypożyczenie filmu wideo na życzenie. Wprowadź ten kod w obydwa pola za pomocą przycisków 0 – 9 na pilocie. Wciśnij OK, aby zatwierdzić i przejść dalej.

 12. Kod dorosłych służy do blokowania treści dla dorosłych. Wprowadź ten kod w obydwa pola za pomocą przycisków 0 – 9 na pilocie. Wciśnij OK, aby zatwierdzić i przejść dalej.

 13. Wybierz czy chcesz aktywować zakładkę polecane– w niej znajdziesz wybrane dla Ciebie propozycje programów i filmów wideo na życzenie. Usługę możesz aktywować  lub deaktywować później, wybierając odpowiednią opcję w menu.

 14. Na ekranie pojawi się informacja dotycząca mocy i jakości sygnału. Możesz skorygować ustawienie anteny, aby uzyskać jak najlepszą jakość sygnału. Wciśnij OK, aby zakończyć instalację dekodera.

 15. Konfiguracja została zakończona. Wciśnij OK, aby rozpocząć korzystanie z Orange TV.

 16. Na ekranie zobaczysz stronę startową. Możesz z niej przejść bezpośrednio do programu telewizyjnego lub do nowości w serwisie wideo na życzenie.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp