instalacja dekodera i aktywacja usługi

DrukujEXPORTUJ PDF

Jeżeli Twój dekoder jest już podłączony do modemu i do telewizora, oraz masz już zainstalowane i podłączone anteny, możesz przeprowadzić proces uruchomienia i aktywacji usługi Orange TV.

Włącz dekoder i postepuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przejdź do odpowiedniej zakładki, aby wyświetlić instrukcję, która pokazuje kolejne etapy konfiguracji dekodera przy pierwszym uruchomieniu.

Po poprawnym podłączeniu i skonfigurowaniu modemu oraz dekodera i telewizora, możesz przystąpić do instalacji telewizji. Włącz dekoder i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Krok 1

Włącz telewizor i dekoder.

Krok 2

Wciśnij OK na pilocie.

Krok 3

Dekoder sprawdzi połączenie z modemem. Test może potrwać do kilku minut. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekoderze.

Krok 4

Używając przycisków 0 – 9 na pilocie, wprowadź 10 cyfr numeru ID. Numer ID znajduje się na umowie - kliknij tutaj aby zobaczyć przykładową umowę. Wciśnij OK na pilocie, aby zatwierdzić i przejść dalej.

Krok 5

Używając przycisków 0 – 9 na pilocie, wprowadź 4 cyfry numeru PIN. Numer PIN znajduje się na umowie. Wciśnij OK na pilocie, aby zatwierdzić i przejść dalej.

Krok 6

Dekoder sprawdzi wprowadzone kody - może to potrwać do kilku minut. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekoderze.

Krok 7

W niektórych przypadkach może być konieczna aktualizacja dekodera. Wciśnij OK na pilocie, aby rozpocząć.

Krok 8

Dekoder zaktualizuje się do najnowszej wersji oprogramowania. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekoderze.

Krok 9

Po aktualizacji dekoder uruchomi się ponownie.

Krok 10

Dekoder kończy aktualizację.

Krok 11

Kolejny etap instalacji to zdefiniowanie kodu dostępu i kodu dorosłych. Wciśnij OK, aby rozpocząć.

Krok 12

Utwórz swój kod dostępu. Wprowadź ten kod w obydwa pola za pomocą przycisków 0 – 9 na pilocie. Wciśnij OK , aby zatwierdzić i przejść dalej.

Krok 13

Utwórz swój kod dorosłych. Wprowadź ten kod w obydwa pola za pomocą przycisków 0 – 9 na pilocie. Wciśnij OK , aby zatwierdzić i przejść dalej.

Krok 14

Wybierz „aktywuj” i wciśnij OK , jeżeli chcesz, aby w menu dekodera, w zakładce polecane, pojawiały się sugestie programów do obejrzenia. Lista polecanych programów będzie tworzona automatycznie na podstawie Twojej oglądalności i upodobań telewizyjnych. Możesz też pominąć ten etap wybierając „pomiń ten etap” i wciskając . Usługę możesz aktywować później wybierając odpowiednią opcję w menu.

Krok 15

Jeśli wybrałeś „aktywuj” zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi polecanych programów i wciśnij OK aby przejść do kolejnego etapu instalacji.

Krok 16

Wciśnij OK, aby wyszukać kanały cyfrowej telewizji naziemnej. Antena powinna być podłączona do gniazda oznaczonego anteną i strzałką w dół. Możesz nie wyszukiwać kanałów wybierając „pomiń ten etap” i wciskając OK na pilocie. Kanały możesz wyszukać później wybierając odpowiednią opcję w menu dekodera.

Krok 17

Jeśli wybrałeś opcję „wyszukiwanie kanałów TV naziemnej”, poczekaj aż dekoder zakończy wyszukiwanie. Nie naciskaj przycisków na pilocie i dekoderze.

Krok 18

Na ekranie zostanie wyświetlona informacja z liczbą wyszukanych kanałów telewizji naziemnej. Wciśnij OK, aby przejść dalej. Możesz też wybrać opcję „rozpocznij wyszukiwanie” i wcisnąć OK, aby wyszukać kanały jeszcze raz.

Krok 19

Na ekranie pojawi się informacja dotycząca mocy i jakości sygnału. Możesz skorygować ustawienie anteny, aby uzyskać jak najlepszą jakość sygnału. Wciśnij OK, aby zakończyć instalację dekodera.

Krok 20

Instalacja została zakończona. Wciśnij OK na pilocie.

Po zakończonej instalacji powinien pojawić się poniższy ekran. Możesz korzystać z usługi.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?