zgłoszenie uszkodzenia technicznego

DrukujEXPORTUJ PDF

W tym miejscu możesz zgłosić uszkodzenie techniczne. Zanim skontaktujesz się z infolinią, zachęcamy do wykonania analizy uszkodzenia. Dzięki temu spróbujemy rozwiązać Twój problem bez konieczności wysyłania zgłoszenia. 

 

Link do analizy problemu technicznego:

 
Do zgłoszenia uszkodzenia swojej usługi, konieczne jest zalogowanie się do Twojego Konta.

Jeżeli zauważyłeś:

  • uszkodzoną studzienkę telekomunikacyjną, dziurę w pokrywie studzienki, brak pokrywy, otwartą studzienkę, otwarte wykopy
  • uszkodzoną szafę kablową, słupek telekomunikacyjny lub puszkę teletechniczną zagrażająca wystąpieniem awarii
  • oberwane kable telekomunikacyjne, zerwana linia napowietrzna, obwieszona linia utrudniająca ruch, złamany lub niebezpiecznie pochylony słup
  • gałęzie i konary drzew leżące na liniach napowietrznych i przyłączach zagrażające wystąpieniem awarii
  • otwartą szafę lub puszkę teletechniczna TP
  • niezidentyfikowane osoby wykonujące prace na infrastrukturze telekomunikacyjnej TP
  • niezidentyfikowane podkopy w pobliżu infrastruktury sieci teletechnicznej TP
  • znamiona sugerujące dokonanie kradzieży infrastruktury TP

Poinformuj o tym telefoniczne Doradcę pod numerem infolinii 801 505 505  (opłata za połączenie zgodne z cennikiem operatora).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?