Razem

Usługa umożliwia Uprawnionym Numerom korzystanie z Limitu dostępnego w ramach Planów Taryfowych Business Everywhere w Pakiecie, pod warunkiem, że Uprawnione Numery są przyporządkowane do tego samego konta abonenckiego, do którego są przyporządkowane Numery w Planie Taryfowym Business Everywhere w Pakiecie.

Abonament miesięczny za usługę Razem wynosi 7 zł netto miesięcznie.

Usługa działa w ostatniej kolejności, po uprzednim wykorzystaniu pakietów danych, dostępnych w ramach abonamentu miesięcznego za Biznesowy Plan Taryfowy oraz dodatkowych pakietów danych, działających na terenie Polski, które zostały aktywowane na życzenie Abonenta na Uprawnionym Numerze lub na danym koncie abonenckim.

Usługa Razem zastępuje dotychczasowo dostępną usługę Wspólnie. Od dnia 17.04.2015r, klienci nie będą mieli możliwości aktywacji usługi Wspólnie, ale jej posiadacze mogą dalej z niej korzystać na niezmienionych warunkach.

lub
  • poprzez kontakt z konsultantem Punktu Sprzedaży Orange lub
  • Orange Biura Obsługi Klienta pod numerem *600

Włączenie Usługi następuje nie później, niż w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia aktywacji.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?