zarejestruj się w ofercie na kartę

zarejestruj się w ofercie na kartę

DrukujEXPORTUJ PDF

Jeśli posiadasz numer w ofercie na kartę, udaj się do salonu Orange i zarejestruj swoje dane. Dzięki temu będziesz mógł bez problemu zamówić rachunek szczegółowy dla konta czy zablokować kartę SIM po kradzieży.

Aby zarejestrować swoje dane w ofercie na kartę, udaj się do salonu Orange i wypełnij formularz rejestracyjny. Listę salonów znajdziesz tutaj.

co przygotować?

Udaj się do salonu Orange z dowodem osobistym i kartą SIM umieszczoną w działającym telefonie. Wypełnij otrzymany formularz rejestracyjny - podaj:

  • Twój numer telefonu
  • numer karty SIM
  • Twój numer PESEL
  • imię i nazwisko
  • adres (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy)

Pamiętaj, aby czytelnie podpisać formularz.

rejestracja w ofercie Zetafon

Jeśli posiadasz numer w ofercie Zetafon, powinieneś zarejestrować go w przypadku, gdy Twój numer został podłączony do sieci w okresie od 14 sierpnia 2009 roku do 23 maja 2011 roku włącznie.

Numery w Zetafonie podłączone przed lub po tym terminie nie wymagają rejestracji - Twoje dane osobowe są już przypisane do numeru.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp