rezygnacja z usług stacjonarnych

rezygnacja z usług stacjonarnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Datę końca umowy na usługi stacjonarne, sprawdzisz na swojej umowie. Sprawdż jakie masz możliwości, kiedy Twoja umowa na usługi stacjonarne w Orange dobiega końca.

jak przedłużyć umowę?

 • zaloguj się do serwisu Orange On-line a następnie wejdź w zakładkę oferta dla Ciebie
 • zadzwoń pod numer 801 234 567 i skontaktuj się z doradcą, a przygotuje on dla Ciebie ofertę, co zagwarantuje Ci 100% satysfakcji z korzystania z naszych usług
  Opłata za połączenie zgodna z cennikiem oferty, z której korzystasz, infolinia czynna w godzinach 8:00-21:00.
 • udaj się do salonu Orange, w którym pracownik salonu przedstawi ofertę przygotowaną dla Ciebie

jak złożyć rezygnację?

Rezygnacja z usług stacjonarnych musi mieć formę pisemną. Szablon pisma złożenia rezygnacji nie jest określony. Aby zrezygnować z usług napisz pismo, które powinno zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko właściciela usługi
 • numer telefonu lub usługi
 • numer ewidencyjny, który znajduje się na fakturze
 • data wypowiedzenia usługi dla umów podpisanych na czas nieokreślony - zgodnie z Regulaminem umowa może być rozwiązana w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego
Pismo możesz zostawić w Salonie Orange lub przesłać na adres:
Orange Polska S.A
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
Rezygnacja z usług musi być złożona przez właściciela stacji lub osobę pisemnie upoważnioną przez właściciela.
W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z usług multimedialnych Orange, pamiętaj o konieczności zwrotu użytkowanego modemu Livebox/Funbox oraz dekodera telewizyjnego w terminie 14 dni od daty wejścia w życie rezygnacji. Brak zwrotu sprzętu udostępnionego do korzystania z usług Orange Polska skutkuje wystawieniem noty obciążeniowej. Opłacenie noty nie powoduje przeniesienia prawa własności ww. sprzętu, co oznacza, że w żadnym wypadku nie można nim dowolnie dysponować tj. użyczać osobom trzecim lub wprowadzać do obrotu np. poprzez wystawianie do sprzedaży na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych.

Sprzęt powinien być zwrócony kompletny i bez uszkodzeń mechanicznych.

Sprzęt wyślij na adres:
Zwrot Detaliczny, Ceva Logistics
ul. Południowa 2
05-850 Ołtarzew

Jeśli sprzęt jest niekompletny lub chcesz dokonać zwrotu osobiście, to możesz to zrobić w jednym z Salonów Orange.

jak anulować rezygnację?

Jeżeli zleciłeś już rezygnację, a zdecydowałeś się nadal korzystać z usług Orange, możesz anulować rezygnację. W tym celu:
 • zaloguj się na swoje konto i sprawdź, czy masz możliwości anulowania swojej rezygnacji on-line lub
 • wypełnij formularz anulowania rezygnacji, formularz złóż w najbliższym salonie albo prześlij faksem pod numer, który poda Ci doradca – opiekun Twojej sprawy, możesz go także przesłać pocztą na adres:

  Orange Polska S.A.
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice
Pamiętaj, pismo powinno dotrzeć do nas przed ustaloną datą wyłączenia usługi.
W razie pytań zadzwoń pod numer 801 505 505 (opłata zgodnie z cennikiem oferty, z której korzystasz), gdzie uzyskasz dodatkowe informacje i pomoc w sprawie wycofania złożonej rezygnacji.
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?