rezygnacja z usług stacjonarnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Data końca umowy to dzień, kiedy kończy się umowa podpisana na czas określony, zazwyczaj na warunkach promocyjnych. Nie jest to data rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

przedłużenie umowy


Zanim zrezygnujesz z usług Orange sprawdź ofertę z jakiej możesz skorzystać po zakończeniu okresu, na który podpisałeś umowę. Skontaktuj się z doradcą, a przygotuje on dla Ciebie ofertę, co zagwarantuje Ci 100% satysfakcji z korzystania z naszych usług.

Umowę możesz przedłużyć także na naszej stronie internetowej lub pod numerem 801 234 567 (opłata zgodna z cennikiem oferty, z której korzystasz) - infolinia czynna w godzinach 8:00-21:00.

rezygnacja z usług


Rezygnacja z usług stacjonarnych musi mieć formę pisemną. Szablon pisma złożenia rezygnacji nie jest określony. Aby zrezygnować z usług napisz pismo, które powinno zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko właściciela usługi
 • numer telefonu lub usługi
 • numer ewidencyjny, który znajduje się na fakturze
 • data wypowiedzenia usługi dla umów podpisanych na czas nieokreślony - zgodnie z Regulaminem umowa może być rozwiązana w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego
Pismo możesz złożyć:
 • w Salonie Orange
 • przesłać na adres:
  Orange Polska S.A
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice

Rezygnacja z usług musi być złożona przez właściciela stacji lub osobę pisemnie upoważnioną przez właściciela.
W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z usług multimedialnych Orange, pamiętaj o konieczności zwrotu użytkowanego modemu Livebox/Funbox oraz dekodera telewizyjnego w terminie 14 dni od daty wejścia w życie rezygnacji. Brak zwrotu sprzętu udostępnionego do korzystania z usług Orange Polska skutkuje wystawieniem noty obciążeniowej. Opłacenie noty nie powoduje przeniesienia prawa własności ww. sprzętu, co oznacza, że w żadnym wypadku nie można nim dowolnie dysponować tj. użyczać osobom trzecim lub wprowadzać do obrotu np. poprzez wystawianie do sprzedaży na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych.

Sprzęt powinien być zwrócony kompletny i bez uszkodzeń mechanicznych.

Sprzęt należy wysłać na adres:
Zwrot Detaliczny, Ceva Logistics
ul. Południowa 2
05-850 Ołtarzew

Jeśli sprzęt jest niekompletny lub chcesz dokonać zwrotu osobiście, to możesz to zrobić w jednym z Salonów Orange.

anulowanie rezygnacji


Jeżeli zleciłeś już rezygnację, a zdecydowałeś się nadal korzystać z usług Orange, możesz anulować rezygnację. W tym celu:
 • zaloguj się na swoje konto i sprawdź, czy masz możliwości anulowania swojej rezygnacji on-line lub
 • wypełnij formularz anulowania rezygnacji, formularz złóż w najbliższym salonie albo prześlij faksem pod numer, który poda Ci doradca – opiekun Twojej sprawy, możesz go także przesłać pocztą na adres:

  Orange Polska S.A.
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice
Pamiętaj, pismo powinno dotrzeć do nas przed ustaloną datą wyłączenia usługi.
W razie pytań zadzwoń pod numer 801 505 505 (opłata zgodnie z cennikiem oferty, z której korzystasz), gdzie uzyskasz dodatkowe informacje i pomoc w sprawie wycofania złożonej rezygnacji.
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?