rozwiązanie umowy przez klientów usług mobilnych

rozwiązanie umowy przez klientów usług mobilnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Data końca umowy to data, kiedy kończy się umowa podpisana na czas określony, zazwyczaj na warunkach promocyjnych. Nie jest to data rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - od tego momentu umowa przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.

Po dacie końca umowy możesz rozwiązać umowę bez dodatkowych kosztów i zakończyć współpracę z Orange. Wiąże się z to rezygnacją ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Możesz także przedłużyć umowę na warunkach promocyjnych korzystając z programu Propozycja dla klientów indywidualnych.

Krok 1

Datę końca umowy podpisanej na warunkach promocyjnych (na czas określony) możesz sprawdzić:

 • samodzielnie na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych - data końca umowy znajduje się na pierwszej stronie dokumentu
 • dzwoniąc do Orange Biura Obsługi Klienta *100 lub 510100100 (opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Po połączeniu z głównego menu wybierz opcję dotyczącą sprawdzania daty końca umowy.
 • logując się do swojego konta na portalu w zakładce podsumowanie.

Krok 2

Jeżeli Twoja umowa z Orange kończy się, możesz ją przedłużyć i skorzystać z przygotowanej specjalnie dla Ciebie oferty Propozycja Orange. Możesz z niej skorzystać na kilka sposobów:

 • zaloguj się na Orange On-line, wejdź w zakładkę zostań z Orange i samodzielnie dopasuj ofertę do Twoich potrzeb
 • zadzwoń pod numer *400 lub 501400400 (opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie), gdzie doradca przedstawi Ci ofertę utrzymaniową
 • udaj się do salonu Orange, w którym pracownik salonu przedstawi ofertę przygotowaną dla Ciebie.

Pamiętaj, korzystając z Propozycji Orange przez internet otrzymasz dodatkowe bonusy, których nie otrzymasz w salonie sprzedaży.

Dowiedz się więcej o tym, jak skorzystać z Propozycji przez internetPropozycji przez telefon lub Propozycji w salonie Orange.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
 • O której godzinie mój telefon będzie wyłączony?

  Ustalenie konkretnej godziny nie jest możliwe. Wyłączenie telefonu może nastąpić pomiędzy godz. 0:00 a godz. 24:00 ostatniego dnia obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dzień upływu okresu wypowiedzenia).

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak rozwiązać umowę, w przypadku śmierci właściciela numeru?
  W przypadku śmierci abonenta należy przesłać pod numer faksu 22 5887890 pismo ze zleceniem rezygnacji z usług oraz akt zgonu abonenta.
  Po zarejestrowaniu dokumentu umowa zostanie niezwłocznie rozwiązana, a telefon wyłączony bez naliczania dodatkowych opłat.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Chcę zrezygnować z usług z datą zakończenia promocji, kiedy powinienem przesłać rezygnację?
  Jeżeli chcesz, aby umowa została rozwiązana z dniem zakończenia promocji, to pismo z rezygnacją powinieneś złożyć z wyprzedzeniem co najmniej pełnego okresu rozliczeniowego przed datą końca umowy. Twój numer zostanie wyłączony wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zakończy się promocja.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy rozwiązanie umowy przed upływem jej trwania wiąże się z konsekwencjami finansowymi?

  Tak. Jeżeli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych na czas określony, wypowiedzenie jej przed upływem terminu zakończenia będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia równowartości ulgi, udzielonej przy podpisywaniu umowy, pomniejszonej o wartość za okres od zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

  Czy te informacje okazały się przydatne?