rezygnacja z usług mobilnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Data końca umowy to data, kiedy kończy się umowa podpisana na czas określony, zazwyczaj na warunkach promocyjnych. Nie jest to data rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - od tego momentu umowa przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.

Po dacie końca umowy możesz rozwiązać umowę bez dodatkowych kosztów i zakończyć współpracę z Orange. Wiąże się z to rezygnacją ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Możesz także przedłużyć umowę na warunkach promocyjnych korzystając z programu Propozycja dla klientów indywidualnych.

kiedy kończy się umowa


Aby sprawdzić datę końca umowy podpisanej na warunkach promocyjnych (na czas określony)

 • zaloguj się do Orange on-line - datę końca promocji znajdziesz w zakładce podsumowanie
 • na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych - data końca umowy znajduje się na pierwszej stronie dokumentu
 • zadzwoń do Orange Biura Obsługi Klienta *100 lub 510100100 (opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Po połączeniu z głównego menu wybierz opcję dotyczącą sprawdzania daty końca umowy.

przedłuż umowę


Jeżeli Twoja umowa z Orange kończy się, możesz ją przedłużyć i skorzystać z przygotowanej specjalnie dla Ciebie oferty Propozycja Orange. Możesz z niej skorzystać na kilka sposobów:

 • zaloguj się na Orange On-line, wejdź w zakładkę zostań z Orange i samodzielnie dopasuj ofertę do Twoich potrzeb
 • zadzwoń pod numer *400 lub 501400400 (opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie), gdzie doradca przedstawi Ci ofertę utrzymaniową
 • udaj się do salonu Orange, w którym pracownik salonu przedstawi ofertę przygotowaną dla Ciebie.

Pamiętaj, korzystając z Propozycji Orange przez internet otrzymasz dodatkowe bonusy, których nie otrzymasz w salonie sprzedaży.

rezygnacja z uslug


Jeżeli nie jesteś zainteresowany dalszym korzystaniem z usług mobilnych Orange możesz złożyć rezygnację. Rezygnacja ze świadczenia usług jest możliwa tylko w formie pisemnej. Nie ma określonego szablonu / formularza rezygnacji z usług, pamiętaj jednak że pismo powinno zawierać:

 • numer telefonu
 • imię, nazwisko oraz adres zameldowania
 • własnoręczny podpis.

Pamiętaj, że obowiązuje Cię okres wypowiedzenia trwający co najmniej jeden, pełen okres rozliczeniowy następujący po dacie wpłynięcia rezygnacji do Orange (odłączenie od sieci następuje z końcem kolejnego okresu rozliczeniowego, następującego po zarejestrowaniu pisma z rezygnacją).

Pismo możesz złożyć:

 • w Salonie Orange
 • przesłać na ades:
  Orange Polska S.A
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice

Pamiętaj, jeżeli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych na czas określony, wypowiedzenie jej przed upływem terminu zakończenia umowy, będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia równowartości rabatu udzielonego podczas podpisywania umowy, pomniejszonego o wartość za okres od zawarcia umowy do jej rozwiązania.

Po zarejestrowaniu rezygnacji w systemie, otrzymasz SMS potwierdzający przyjęcie rezygnacji wraz z informacją o możliwości skorzystania z oferty Propozycja Orange.

anulowanie rezygnacji


Jeżeli zleciłeś już rezygnację, a zdecydowałeś się nadal korzystać z usług Orange, możesz anulować rezygnację. W tym celu:

 • udaj się do salonu Orange i zgłoś chęć anulowania rezygnacji lub
 • prześlij pismo pod numer faksu 22 5887890 lub
 • prześlij pismo na adres:
  Orange Polska S.A.
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice

Pamiętaj, pismo powinno dotrzeć do Orange przed ustaloną datą wyłączenia telefonu.

Dokument z odwołaniem rezygnacji powinien zawierać:

 • numer telefonu
 • imię, nazwisko i adres zameldowania
 • czytelny podpis oraz
 • informację: proszę o anulowanie rezygnacji z numeru (tu wpisz Twój numer).

Anulowanie rezygnacji jest bezpłatne.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
 • O której godzinie mój telefon będzie wyłączony?

  Ustalenie konkretnej godziny nie jest możliwe. Wyłączenie telefonu może nastąpić pomiędzy godz. 0:00 a godz. 24:00 ostatniego dnia obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dzień upływu okresu wypowiedzenia).

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak rozwiązać umowę, w przypadku śmierci właściciela numeru?
  W przypadku śmierci abonenta należy przesłać pod numer faksu 22 5887890 pismo ze zleceniem rezygnacji z usług oraz akt zgonu abonenta.
  Po zarejestrowaniu dokumentu umowa zostanie niezwłocznie rozwiązana, a telefon wyłączony bez naliczania dodatkowych opłat.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Chcę zrezygnować z usług z datą zakończenia promocji, kiedy powinienem przesłać rezygnację?
  Jeżeli chcesz, aby umowa została rozwiązana z dniem zakończenia promocji, to pismo z rezygnacją powinieneś złożyć z wyprzedzeniem co najmniej pełnego okresu rozliczeniowego przed datą końca umowy. Twój numer zostanie wyłączony wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zakończy się promocja.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy rozwiązanie umowy przed upływem jej trwania wiąże się z konsekwencjami finansowymi?

  Tak. Jeżeli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych na czas określony, wypowiedzenie jej przed upływem terminu zakończenia będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia równowartości ulgi, udzielonej przy podpisywaniu umowy, pomniejszonej o wartość za okres od zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

  Czy te informacje okazały się przydatne?