przepisanie usługi stacjonarnej z firmy na firmę lub osobę prywatną oraz z osoby prywatnej na firmę

DrukujEXPORTUJ PDF
Przepisanie usługi stacjonarnej może być dokonane na zasadach cesji lub zmiany abonenta. 
Cesja to przekazanie usługi w stanie niezmienionym, w tej samej lokalizacji i z tym samym numerem. Podczas cesji przekazywane są również promocje i umowy lojalnościowe, które wraz z ewentualnymi konsekwencjami przechodzą na przejmującego. 

Zmiana abonenta polega na przekazaniu usługi w tej samej lokalizacji i z tym samym numerem. Podczas zmiany abonenta nie są przekazywane promocje. Umowy lojalnościowe należące do abonenta przekazującego zostają zerwane, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Cesja dokonywana jest bezpłatnie, natomiast opłata za zmianę abonenta uzależniona jest od rodzaju przekazywanej usługi/zawartej umowy. 
 
Jeśli chcesz skorzystać z usługi:
  • zmiany abonenta - jako Klient przejmujący nie możesz być zadłużony za usługi stacjonarne wobec Orange
  • cesji - zarówno, jako Klient przekazujący, jak i przejmujący nie możesz posiadać zadłużenia za usługi stacjonarne w Orange

Krok 1

Przygotuj następujące dokumenty:
  • pisemne oświadczenie strony przekazującej/cedującej i przejmującej/cesjonariusza urządzenie abonenckie
  • potwierdzenie statusu prawnego poprzez odpis z KRS-u, CEiDG lub innego właściwego rejestru
  • zaświadczenie o nadaniu NIP (jeżeli firma nie jest jeszcze abonentem Orange)
  • pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone pełnomocnictwo innej osobie do składania oświadczeń woli związanych z umową)
  • potwierdzenie tożsamości, np. kserokopia dowodu osobistego

Krok 2

Zamówienie na cesję, zmianę abonenta możesz złożyć:
 

za pośrednictwem e-mail - wyślij zamówienie wraz z kompletem dokumentów na adres obslugafirm@orange.com


pisemnie
- wyślij pismo ze zleceniem wraz z kompletem dokumentów na adres: Orange Polska S.A, ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice bądź pod numer faksu 19331

Krok 3

Po wpływie zlecenia oraz wymaganych dokumentów wyślemy umowy: dla cesji  - na adres abonenta przekazującego, dla zmiany abonenta – na adres nowego abonenta
Podpisane umowy należy odesłać na podany w piśmie adres.

Zlecenie zostanie zrealizowane po przesłaniu nam wymienionych wyżej dokumentów oraz odesłaniu podpisanej umowy.

Data rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz nowego klienta następuje z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego (w przypadku cesji następującego po zwrocie umowy).
Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp