Zmiana adresu głównego siedziby firmy

DrukujEXPORTUJ PDF

Jeśli Twoja firma zmieniła swoją główną siedzibę, konieczna będzie aktualizacja tego adresu w Orange.

Jeśli chcesz zmienić adres główny siedziby firmy:

Krok 1

Zadzwoń do Orange Biura Obsługi Klienta pod numer *600 lub 510600600 (opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Po podaniu kodu abonenckiego dla konta Twój adres zostanie zmieniony przez doradcę Orange. Zmiana jest natychmiastowa - od tej pory na Twoich fakturach będzie widoczny nowy adres siedziby firmy.

Pamiętaj jednak, że faktura z poprzednim adresem mogła zostać wystawiona i wysłana zanim jeszcze złożyłeś dyspozycję zmiany. Może się zdarzyć, że po dokonaniu zmiany otrzymasz jednorazowo fakturę z poprzednim adresem, Jeśli będziesz chciał otrzymać tę fakturę już z nowym adresem konieczne będzie wystawienie faktury korygującej.

Jeśli nie wskazałeś wcześniej innego adresu do korespondencji, to na nowy adres siedziby firmy będą wysyłane do Ciebie przesyłki listowne z Orange.

Krok 2

Jeśli nie pamiętasz swojego kodu dla konta i chcesz zmienić adres siedziby firmy, prześlij pismo z prośbą o zmianę adresu. Pismo powinno zawierać:

  • Twój numer telefonu lub numer konta abonenckiego
  • dane adresowe ze wskazaniem zmian
  • pieczątkę i podpis osoby upoważnionej

Do pisma dołącz dokument potwierdzający zamianę adresu głównego, np. zaświadczenie o numerze REGON. Pismo prześlij faksem pod numer 22 5887883 lub korzystając ze swojego konta w Mój Orange.

Pismo z prośbą o zmianę wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tę zmianę możesz pozostawić również w punkcie sprzedaży Orange.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp