Rozwiązanie umowy przez klientów biznesowych usług mobilnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Data końca umowy to data, kiedy kończy się umowa podpisana na czas określony, zazwyczaj na warunkach promocyjnych. Nie jest to data rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - od tego momentu umowa przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony.

Po dacie końca umowy możesz rozwiązać umowę bez dodatkowych kosztów i zakończyć współpracę z Orange. Wiąże się z to rezygnacją ze świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Możesz także przedłużyć umowę na warunkach promocyjnych korzystając z programu Propozycja dla klientów biznesowych.

Krok 1

Datę końca umowy podpisanej na warunkach promocyjnych (na czas określony) możesz sprawdzić samodzielnie:

 • na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych - data końca umowy znajduje się na pierwszej stronie dokumentu
 • logując się do Mój Orange.

Datę końca umowy możesz również poznać dzwoniąc do Orange Biura Obsługi Klienta *600 lub 510600600 (opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie). Po połączeniu się z doradcą, podaj kod abonencki i zapytaj o datę końca umowy.

Krok 2

Jeżeli Twoja umowa z Orange kończy się, możesz ją przedłużyć i skorzystać z przygotowanej specjalnie dla Ciebie oferty Propozycja dla Firm. Możesz z niej skorzystać na kilka sposobów:

 • zaloguj się na Mój Orange, wejdź w zakładkę zostań z Orange i samodzielnie dopasuj ofertę do Twoich potrzeb
 • zadzwoń pod numer *400 lub 501400400 (opłata zgodna z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie), gdzie doradca przedstawi Ci ofertę utrzymaniową
 • udaj się do salonu Orange, w którym pracownik salonu przedstawi ofertę przygotowaną dla Ciebie.

Pamiętaj, korzystając z Propozycji Orange przez internet otrzymasz dodatkowe bonusy, których nie otrzymasz w salonie sprzedaży.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
 • O której godzinie mój telefon będzie wyłączony?

  Ustalenie konkretnej godziny nie jest możliwe. Wyłączenie telefonu może nastąpić w każdym czasie (pomiędzy godz. 0:00 a godz. 24:00) ostatniego dnia obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dzień upływu okresu wypowiedzenia).

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak rozwiązać umowę, w przypadku śmierci Abonenta?

  Jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, prześlij pismo ze zleceniem rezygnacji oraz akt zgonu Abonenta pod numer faksu 22 5887890. Po zarejestrowaniu dokumentu umowa zostanie rozwiązana z końcem najbliższego okresu rozliczeniowego, bez naliczania żadnych opłat.

  W przypadku innej osobowości prawnej, za zobowiązania Abonenta odpowiadają pozostali współwłaściciele firmy.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Chcę zrezygnować z usług z datą zakończenia promocji, kiedy powinienem przesłać rezygnację?

  Jeżeli chcesz, aby umowa została rozwiązana z dniem zakończenia promocji, to pismo z rezygnacją powinieneś złożyć z wyprzedzeniem co najmniej pełnego okresu rozliczeniowego przed datą końca umowy. Twój numer zostanie wyłączony wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zakończy się promocja.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy rozwiązanie umowy przed upływem jej trwania wiąże się z konsekwencjami finansowymi?
  Tak. Jeżeli umowa została zawarta na warunkach promocyjnych na czas określony, wypowiedzenie jej przed upływem terminu zakończenia będzie się wiązać z koniecznością zapłacenia równowartości ulgi udzielonej przy podpisywaniu umowy, pomniejszonej o wartość za okres od zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp