Menu główne

Jak czytać pierwszą fakturę?

Poniżej znajdziesz wzór faktury wraz z objaśnieniami:

numer konta klienta - to Twój numer w Orange, który ułatwia kontakt z nami

opłaty naliczone w okresie - podsumowanie opłat za usługi, z których korzystałeś w okresie objętym fakturą

data płatności i kwota do zapłaty - termin podany na fakturze to dzień, w którym Twoja wpłata powinna znaleźć się na koncie bankowym Orange.

Pod kwotą do zapłaty na e-fakturze znajdziesz też link do Płatności Elektronicznej. Więcej o Płatności Elektronicznej dowiesz się tutaj.

adres do korespondencji - adres pocztowy do korespondencji z Orange

zobacz informacje dotyczące rat za sprzęt

Przejdź do informacji o ratach za sprzęt

opłaty za pierwszą i kolejne faktury

wzór załącznika dla konta

W załączniku dla konta znajdziesz informacje o opłatach dotyczących całego Twojego konta abonenckiego, czyli za wszystkie usługi łącznie.

obroty brutto dla konta - informacja o Twoim poprzednim stanie konta oraz data i kwota ostatniej wpłaty. Jeśli spóźniłeś się z płatnością dodatkowo może pojawić się, kwota naliczonych odsetek. Ponadto znajdziesz tu kwotę bieżącej faktury. Wszystkie te opłaty składają się na stan Twojego konta na dzień wystawienia faktury

na pierwszej fakturze poprzedni stan konta wynosi 0 zł

opłaty doliczone - pole to występuje wówczas, gdy zostały naliczone odsetki za nieterminową płatność lub opłacasz raty za sprzęt

opłaty bieżące za telefony i naliczone na poziomie konta - w tym miejscu znajdziesz zestawienie opłat oraz odliczeń, które składają się na kwotę Twojej bieżącej faktury:

  • bieżące opłaty za poszczególne numery np. telefon, internet, z których korzystasz
  • rabaty, czyli odliczenia np. z tytułu promocji Orange Open

wzór załącznika dla kontraktów

W załączniku dla numeru znajdziesz informacje o opłatach za poszczególne usługi, zaprezentowane oddzielnie za każdy numer.

opłaty miesięczne i połączenia wykonane w kraju - zestawienie opłat miesięcznych (opłat abonamentowych) i opłat za połączenia wykonane w kraju. Znajdziesz tu także opłaty za połączenia w roamingu jeżeli takie miały miejsce

na pierwszej fakturze w tym miejscu dodatkowo może pojawić się: opłata za podłączenie karty SIM (aktywacja) oraz wyrównanie abonamentu za okres od dnia podłączenia numeru do dnia wystawienia faktury

podsumowanie - połączenia wykonane w kraju- w tym obszarze znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach naliczonych za rozmowy, SMS-y, MMS-y w oraz przesyłanie danych w kraju. Znajdziesz tu także podsumowanie - połączenia wykonane i odebrane w roamingu, jeśli takie miały miejsce

rozliczenie połączeń w ramach usług dodatkowych- w tym miejscu znajdziesz podsumowanie minut lub innych jednostek rozliczeniowych przyznanych w abonamencie oraz w ramach usług dodatkowych

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?