Druk wpłaty (przelewu)

DrukujEXPORTUJ PDF

Obszar zawiera dokument wpłaty (przelewu), który możesz wykorzystać jeśli opłacasz fakturę na przykład na poczcie.

  • nazwa odbiorcy - dane PTK Centertel Sp. z o.o.
  • numer rachunku odbiorcy - indywidualny numer konta bankowego przypisany do Twojego konta abonenckiego, na który powinna trafić wpłata
  • kwota - kwota do zapłaty, czyli suma wszystkich opłat dla konta abonenckiego, wynikająca z korzystania z usług operatora w okresie rozliczeniowym, za który została wystawiona faktura.
    Uwaga! W pozycji tej podana jest kwota wynikająca z bieżącej faktury, która w przypadku nadpłaty/niedopłaty w poprzednich okresach może różnić się od kwoty wykazanej w pozycji ?saldo? PLN. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, ureguluj należność wynikającą ze stanu salda.
  • nazwa zleceniodawcy - nazwa i adres firmy, na którą zarejestrowany jest telefon
  • numer faktury - unikalny numer faktury
  • KTR - zmienny kod transakcji, zawierający podstawowe informacje o bieżącej fakturze; w przypadku dokonywania wpłat przelewem bankowym niezbędne jest przywołanie tego kodu w tytule przelewu
  • tytułem - dane pozwalające na identyfikację opłaconej należności.

powrót

 

 

wirtualny doradcazdalny dostęp