Menu główne

Podsumowanie opłat dla konta

W tym obszarze znajdziesz zestawienie opłat dla całego Twojego konta za okres rozliczeniowy. Pojawienie się tu opłaty za daną usługę jest uzależnione od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym korzystałeś z takiej usługi.

  • okres rozliczeniowy - przedział czasowy, za który została wystawiona faktura. Pamiętaj, że rozliczenie świadczonych usług w Orange następuje w okresach rozliczeniowych, numer abonencki jest przypisany do jednego z dziesięciu takich okresów. Na fakturze zawsze prezentowany jest pełen okres rozliczeniowy, który w przypadku pierwszej faktury rozpoczyna się przed datą włączenia numeru.
  • usługi telekomunikacyjne - to suma wszystkich opłat naliczonych za korzystanie z telefonów na Twoim koncie abonenckim. W skład tej opłaty wchodzi rozliczenie usług telefonicznych w okresie, za który została wystawiona faktura oraz opłat abonamentowych za następny okres rozliczeniowy.
  • usługi internetowe - to suma wszystkich opłat naliczonych za korzystanie z internetu na Twoim koncie abonenckim. W skład tej opłaty wchodzi rozliczenie usług internetowych w okresie, za który została wystawiona faktura oraz opłat abonamentowych za następny okres rozliczeniowy. Opłaty te wystąpią, gdy korzystałeś z usług internetowych.
  • razem - suma wszystkich opłat dla Twojego konta abonenckiego w okresie rozliczeniowym, za jaki została wystawiona faktura.
  • odsetki - dodatkowe opłaty naliczone za opóźnienie w uregulowaniu płatności, występują tylko wtedy, gdy należność została zapłacona po terminie.

powrót